Forsikring af kat

Hvis katten bliver syg eller kommer til skade kan dyrlægepleje være nødvendigt. Afhængigt af kattens tilstand kan behandlingen være dyr. Dyrlægebehandlinger er ikke finansieret af staten, som sundhedspleje for mennesker er, og derfor er dyreejeren selv ansvarlig for alle udgifter, hvis katten ikke er forsikret.

At tænke over

Der findes flere forsikringsselskaber at vælge imellem. Som dyreejer kan det være fordelagtigt at stifte bekendtskab med de forskellige forsikringsselskabers regler og vilkår, da disse er varierende. Grundlaget for forsikringen bør være en dyrlægeforsikring, som gælder for både sygdom og ulykker, eller alternativt blot for ulykkestilfælde. Med ulykker menes en kropslig skade, som rammer den forsikrede kat ved en pludselig udefrakommende hændelse.

Hvor stor forsikringssummen per år, som erstattes, afhænger af typen af ​​forsikring, selvrisiko og øvrige vilkår. Dette bestemmes, når forsikringen tegnes eller ved forfaldsdatoen. Normalt gælder en forsikring i et år ad gangen.

Mange forsikringsselskaber tilbyder forsikringer med en fast og en variabel selvrisiko. Procentsatsen på den variable selvrisiko kan normalt selv vælges. En lavere selvrisiko giver en højere erstatning, men en noget højere årlig pris, mens en højere selvrisiko resulterer i en lavere årlig pris, men til gengæld må dyreejeren selv betale en højere pris, hvis en skade opstår.

Eksempel

En kat er forsikret for 30.000 kr. / år med en fast selvrisiko på 2500 kr. og med en variabel selvrisiko på 15%.

Dyrlægeomkostningen ved et besøg er 10.000 kr. Den faste selvrisiko er 2.500 kr. Af de resterende 7500 kr. betales 15% af den variable selvrisiko, som vil være 1.125 kr.

Det samlede beløb at betale bliver 2.500 + 1.125 = 3.625 kr. plus eventuelle udgifter, der ikke er dækket af forsikringen.

Forsikringssummen indtil næste forfaldsdato er 30.000 – 6.375 = 23.625 kr.

Husk ikke kun at sammenligne forsikringspriserne, da også forsikringens indhold kan variere. Længden på selvrisikosperioden varierer meget mellem forsikringsselskaberne. Selvrisikoen betales normalt en gang per selvrisikoperiode, og der behøver ikke at være tale om den samme diagnose for at få erstatning ved flere besøg.

Hvis dyrlægen har diagnosticeret en sygdom eller skade, der kræver en mere omfattende undersøgelse eller operation, og dyreejeren er i tvivl, om hvorvidt omkostningerne er dækket af forsikringen, anbefales det, at forsikringsselskabet kontaktes forud for operationen. Dyrlægen kan ofte hjælpe med denne forespørgsel.

Hvornår forsikres katten?

Forsikringen kan tegnes inden din nye kat hentes eller i forbindelse med købet. For at opnå den bedst mulige dækning bør forsikringen tegnes inden fire måneders alderen. Hvis katten allerede er blevet forsikret tidligere, skal man sørge for, at der ikke er noget hul i forsikringen, hvor katten ikke er dækket. For at undgå karenstid skal den gamle ejer først opsige sin forsikring efter, at den nye ejer har tegnet en ny forsikring. Alternativt overtager den nye dyreejer den gamle ejers forsikring.

Ved skift af forsikringsselskab kan konverteringer og sygedomshistorik overføres til den nye forsikring, hvilket kan medføre reduceret eller udebleven erstatning.

Hvornår er forsikringen gældende?

En nytegnet dyreforsikring begynder ofte med en karenstid. Karenstiden betyder, at forsikringen ikke erstatter sygdomme, som opstår i denne periode. Den sædvanlige karenstid er 30 dage inden forsikringen træder i kraft. Normalt findes der ingen karenstid for ulykkesstilfælde, men derimod dækker forsikringen ulykkestilfælde direkte.

Forsikring af ældre kat

Når man skal tegne en dyrlægeforsikring til den voksne kat, kan der påkræves et sundhedscertifikat udstedt af en dyrlæge, inden forsikringen kan tegnes. Nogle forsikringsselskaber har en grænse for, hvor gammel en kat må være, når den forsikres. 

Tillægsforsikringer

Tillæg til livsforsikring

De fleste forsikringsselskaber tilbyder en livsforsikring. Afhængig af racen varierer gyldighedsperioden af livsforsikringen. Katten skal være ID-mærket, og livsbeløbet er baseret på kattens købspris eller aktuelle markedsværdi.
Markedsværdien er bestemt af de kvalifikationer, som katten har. Livsbeløbet falder normalt med alderen til et minimumsbeløb.

Livsværdien udbetales, hvis katten går bort for tidligt på grund af sygdom eller tilskadekomst. Normalt er det inden 13 års alderen, men dette kan variere mellem forsikringsselskaber. For at få kattens livværdi oplyst, kræver det normalt et livscertifikat fra en dyrlæge.

Tillæg til avl

Mange forsikringsselskaber tilbyder en opdrætter- eller avlsforsikring, som anbefales til opdrættere. Denne omfatter yderligere reproduktionsundersøgelser, som for eksempel fertilitetsundersøgelser, ekstra kejsersnit og tab af avlspotentiale.

Tillæg til skjulte defekter

Normalt tegner opdrætteren en forsikring, der erstatter eventuelle skjulte defekter hos afkommet. Med en skjult defekt menes, at katten har udviklet en fejl eller mangel, der ikke har været kendskab til eller udvist symptomer på inden inspektionen. Kravene for denne forsikring varierer, men omfatter normalt, at katten er dyrlægekontrolleret uden anmærkninger inden leverance. Definitionen på skjulte defekter varierer mellem forsikringsselskaber.

Tillæg til medicin

Receptpligtig medicin erstattes normalt op til et vist beløb om året. Summen varierer mellem forsikringsselskaber.

Er der noget, som forsikringen ikke dækker?

Erstatning for sygdomme og skader, der anses for at være medfødte eller er begyndt at udvikle sig inden forsikringen tegnes, dækkes normalt ikke. Forsikringen er typisk mere omfattende, hvis den tegnes inden fire måneders alderen.

Der findes sygdomme, der ikke kan forsikres. Parodontit (tandløsning), tandsten, tandsygdomme og tandkødssygdomme erstattes som regel ikke, eftersom det er sygdomme, der kan forebygges gennem tandbørstning og rengøring af munden. Andre ikke-erstatningspligtige indgreb er neutralisering, medmindre det er af medicinske årsager, navlebrok og kryptorkisme (en eller begge testikler ikke er faldet ned i pungen).

Undersøgelser er som regel inkluderet, indtil diagnosen er konstateret, uanset om kattens forsikring er tegnet før eller efter fire måneders alderen. 

Forsikringsselskaber erstatter normalt ikke dyrehospitalets / dyreklinikkens gebyrer, hvis det ikke er medicinsk begrundet. På samme måde er en overnatning på dyrehospitalet eller dyrlægeklinikken ikke dækket, hvis det ikke er medicinsk begrundet.

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.