Algeforgiftning hos hund

Hunde kan få algeforgiftning hvis de bader i hav- eller søvand, hvor der er opblomstrende alger eller spiser tang, hvor der er blågrønne alger på. Den mest almindelige giftige alge er blågrønalgen, som især opblomstrer mellem juli og september, når vandet er varmest.

I forbindelse med opblomstring dør mange alger, og toxiner (giftstoffer) spredes i vandet. Toxinerne samles i så store mængder at vandet bliver uegnet at bade i, både for mennesker og dyr. Selvom vandet ser rent ud, kan der være toxiner tilbage i vandet i flere dage efter opblomstringen. Mindre, og lokale, algeopblomstringer kan ses senere på året.

Algeforgiftning

Blågrønalger kan forekomme i ferskvandssøer, i brakvand og i havet. Der findes mere end 30 forskellige arter, der kan forårsage forgiftning. Nogle lever i overfladen, mens andre lever på bunden. Når algerne opblomstrer dækkes vandoverfladen af en blågrøn, grøn eller gulgrøn, grumset hinde.

Hunde kan blive forgiftet med alger ved at drikke og/eller bade i det forgiftede vand. De kan også blive forgiftede ved at spise tang, der er giftstoffer på. Katte bader nødigt, og plejer ikke at drikke vand med blågrønalger, hvorfor de sjældent får algeforgiftning.

Forskellige toxiner

De toxiner, algerne producerer, er meget farlige og kan medføre døden. Hvis algerne er koncentrerede i vandet skal der normalt ikke så meget til, for at en hund bliver alvorligt syg. Forgiftningen afhænger generelt af hvor stor en mængde toxiner, hunden har indtaget, men også af hvor opløst algen er, hvilken algeart, der er tale om, samt af hundens størrelse.

Visse arter af blågrønalger producerer hepatotoxiner (levergift). De kan beskadige cellerne i leveren, hvilket som regel medfører celledød og eventuelt leversvigt.

Andre algearter producerer neurotoxiner (nervegift), der kan påvirke vejrtrækningen og bevægeligheden. Nogle algearter producerer både hepato- og neurotoxiner.

Symptomer

Symptomerne afhænger af hvilken algeart, der er tale om, samt af mængden og koncentrationen af alger/toxiner, som dyret har fået i pelsen, drukket eller slikket i sig.

Generel uro og usikkerhed er ofte de første symptomer, der viser sig efter at dyret har drukket vand, der indeholder algetoxiner. En del toxiner kan være meget irriterende for hud og slimhinder.

Symptomer som opkastninger eller diarré, nogle gange blodtilblandet, kan forekomme kort tid efter algeindtag.

Andre symptomer kan være blege slimhinder, svaghed, vejrtrækningsbesvær, dårlig koordination, der eventuelt kan gå over i kramper. Hunde, der udsættes for en større mængde giftalger, kan udvise symptomer allerede 15-60 minutter efter indtagelse eller badning.

Hvad kan man selv gøre?

Man kan ikke selv afgøre om en algeopblomstring er giftig uden en vandprøve. Dyr bør forhindres i at bade i vand, som mistænkes for at være forgiftet med giftige alger. Hvis hunden har været i vandet og pelsen er blevet forurenet med giftalger, bør pelsen skylles ren så hurtigt som muligt, og hunden må ikke slikke alger i sig. Dyreejeren bør bruge handsker for at beskytte sig selv mod påvirkning af giftalger.

Hvornår bør du opsøge dyrlæge?

Hvis hunden har drukket eller badet i vand, der mistænkes for at være forgiftet med giftalger, bør dyrlægen opsøges med det samme. Hvis hunden har spist tang, i et område med blågrønne alger, bør du opsøge dyrlæge med det samme.

Behandling 

Det er vigtigt med hurtig behandling hos dyrlægen, og behandlingen består blandt andet i at fjerne algerne fra hunden, ved at skylle eller bade hunden. Hvis hunden har drukket vand med giftalger, kan opkastning eventuelt fremkaldes hos dyrlægen.

Øvrig behandling i form af intravenøs væsketilførsel har til formål at opretholde cirkulationen, blodtrykket og forhindre shock. Hvis hunden har kramper, kan krampestillende medicin gives direkte i blodet. Der tages som regel en blodprøve med henblik på at vurdere de indre organer, især lever og nyrer.

Efterbehandling

Efter en algeforgiftning kan leverfunktionen blive nedsat. Som regel anbefales et kontrolbesøg efter et par uger, for at lave en ny undersøgelse med opfølgende blodprøver. Indtil da bør hunden undgå motion og træning.

Hvis hunden har klaret den akutte krise efter en algeforgiftning, er prognosen for fuldstændig helbredelse god.


For information om badevandskvalitet henvises blandt andet til Naturstyrelsens hjemmeside, samt til DMI’s algevarsel.

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.