Henvisning til neurologisk udredning

Neurologiske patienter kan ofte være vanskelige at håndtere. Først og fremmest skal man erkende, at der reelt er tale om en neurologisk lidelse, hvorefter dens årsag skal lokaliseres. Først da kan en egentlig diagnose og prognose stilles, samt en evt. behandling indledes.

Neurologiske symptomer kan typisk være:

 • Ændret adfærd
 • Ændret hovedholdning
 • Mærkeligt eller ændret gang
 • Krampeanfald
 • Pludselige uforklarlige smerter
 • Kløe uden umiddelbar årsag
 • Blindhed
 • Halthed eller lammelser
 • Ataxi
 • Gentagne urinvejsproblemer


Neurologiske lidelser kan være perifere eller centrale. De centrale neurologiske lidelser giver primært (men ikke altid) kun symptomer i hovedregionen (muskulatur, sanser, adfærd). De perifere nervelidelser kan typisk være haltheder stammende fra rygmarv og perifere nerver. Men også gentagne urinvejsproblemer eller problemer med defækering kan skyldes neurologiske lidelser.

Ved udredning af den neurologiske patient, er det meget vigtigt, at systematikken holdes, således at alle de aktuelle nerver gennemgås (her specielt de craniale hjernenerver).

Hos FAMILIEDYRLÆGERNE tilbyder vi udredning af den neurologiske patient. Dette sker typisk ved en fuld neurologisk undersøgelse, ofte kombineret med røntgenundersøgelse.

Hvornår henviser du? • Når du er endt i en faglig blindgyde i forhold til udredning.
 • Når du er i tvivl om, om det overhovedet er en neurologisk lidelse patienten har.
 • Når du har stillet en diagnose, du har begrænset erfaring med og har brug for sparring og hjælp til indkøring af medicinering og monitoreringsprocedurer.
 • Hvis din klient ønsker mere end det du og din praksis kan tilbyde, men ikke ønsker at gå ”hele vejen” med CT og/eller MR.


Neurologiske udredninger foretages af fagdyrlæge Klaus Christiansen, der gennem efteruddannelse, deltagelse i kongresser og et stort patientflow, har opnået stor viden og erfaring inden for neurologi. Henvisende dyrlæge modtager efterfølgende en udførlig epikrise om den udførte undersøgelses resultater samt anbefalet plan og håndtering af patienten.

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.