Nethinden er det inderste lag i øjet med synsceller, hvor fotoreceptorerne (stav- og tapceller) modtager impulser af lys. Via synsnerven sendes der elektriske signaler til hjernen, hvor disse omdannes i billeder. Atrofi af retina medfører varierende grader af synssvækkelse afhængig af omfanget og udbredelsen af svindet.

PRA optræder hos katte på to forskellige alderstrin og med to forskellige nedarvningsformer:

PRA hos killinger i en alder af 4 uger

Nedarvningen er autosomal dominant, d.v.s. ikke kønsbundet. De første kliniske symptomer er udvidede pupiller, der ikke reagerer ikke på lys. Øjnene flakker ofte, hvilket er et tegn på, at killingen i de første leveuger ikke har haft et normalt syn.

Øjenspecialisten vil allerede i 8 ugers alderen kunne se de første sygelige forandringer i nethinden. I 14 ugers alderen er forandringerne typiske, som vi ser det hos hunde med PRA. Blodårerne bliver tynde, og de mindste blodårer i periferien forsvinder. Synsnervens papil, området hvor synsnerven munder ind i nethinden, bliver bleg.

PRA hos katte på 1-1,5 år (undertiden først ved 3-4 års alderen)

En autosomal, d.v.s. ikke kønsbundet, simpel vigende nedarvning, d.v.s. katten har arvet genet fra begge forældre. Forældrene behøver ikke selv at have sygdommen, men har genet, der nedarver sygdommen. Hvis begge forældre har PRA får alle killinger sygdommen. Hvis begge forældre bærer PRA-genet, vil 25% af afkommet udvikle PRA. 50% vil være bærere uden at udvikle PRA.

Symptomer er tiltagende svækkelse af synet, der starter i en alder af 1-2 år eller 3-4 år. Pupillerne bliver udvidede og reagerer ikke på lys.

Hastigheden, hvormed sygdommen skrider fremad, er forskellig, men unge katte med tidlige forandringer af PRA kan i løbet af 3-4 år nå slutstadiet.

PRA fører til varig blindhed.

Diagnose

Øjenspecialisten, et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings panel, foretager en komplet undersøgelse af øjnene. 

Behandling

Der findes ingen behandling, der kan forsinke eller standse det fremadskridende tab af synet.

Arvelighed

Sygdommens udbredelse kan forebygges ved at undersøge alle racens avlsdyr med et vist interval. En obligatorisk tilbagevendende øjenundersøgelse af katte, der bruges i avl, vil udrydde PRA hos katte.

Katte med PRA bør altid udelukkes fra avl og forældre til katte med PRA bør udelukkes fra avl. Afkom og søskende til katte med PRA  bør også udelukkes fra avl.

 

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.