Husk dette når du rejser med din kat!

I lande uden for Danmark findes mange sygdomme, som vi ikke kan beskytte vores katte imod. Hvis en kat bliver smittet i udlandet, er der risiko for, at behandling bliver vanskeligt. Samtidig er der også fare for, at dyreejeren bliver smittet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at katte også kan smittes med infektionssygdomme, hvoraf nogle af disse ikke forårsager symptomer indtil længe efter infektion. Derfor finder der regler for katten, som skal følges, når katten krydser landegrænser. Regler er til for at katten ikke bliver smittet eller forårsager smitte, men også for at forhindre ulovlig handel med levende dyr.

Indførselsregler for Danmark findes på fødevarestyrelsens hjemmeside.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx

Denne artikel er vejledende, husk altid at tale med dyrlægen om dig og dit kæledyrs rejseplaner og evt. også relevante myndigheder og landes retningslinier. 

Inden udlandsrejsen

Der foretages konstante ændringer i indførselsreglerne af katte-import. Det er dyrets ejers ansvar at finde ud af, hvilke indførselsregler der gælder, samt hvilke dokumenter der kræves. Dyreejeren er også ansvarlig for at sikre, at katten opfylder kravene til rejser og indførsel i alle de lande, som man passerer eller opholder sig i. Lande uden for EU har generelt skrappere indførselskrav end EU-landene. Hvis katten ikke opfylder kravene ved grænsekontrollen kan den afvises, sættes i karantæne eller aflives. Foranstaltningerne, der vedtages, bekostes normalt af dyrets ejer.

Kontroller om der findes yderligere forbud

Det er sandsynligt, at der kan være nationale regler for hold af kæledyr. Ved rejse igennem flere lande skal katten opfylde indførselskravene i hvert land, der krydses. Kontakt landets ambassade eller konsulat for at få kontaktoplysninger om veterinærmyndigheden for mere information.

ID-mærkning

Katte, der rejser inden for EU, skal være identitetsmærket med en mikrochip af ISO-standard. Katte, der har en læselig tatovering, der er lavet før 3. juli 2011, og har et pas eller veterinærcertifikat til indførsel, hvor datoen for tatoveringen fremgår, behøver ikke at være mærket med chip.

Vaccination mod rabies

Katte bør vaccineres mod rabies, hvis de rejser i udlandet. Grundvaccination kan tidligst foretages i en alder af tre måneder. Hvis katten vaccineres tidligere, er vaccinen ikke gyldig til rejser. Katten kan først rejse til udlandet 21 dage efter en fuldstændig grundvaccination. Gyldighedslængden på rabiesvaccinationen afhænger af den anvendte vaccine.

EU-pas for kæledyr

EU-pas udstedes i forbindelse med den første rabiesvaccination. I passet kan dyrlægen notere udførte vaccinationer og behandlinger. Dyrets ejer skal ikke selv indskrive nogen data i passet. Passet er et værdipapir og bør tages med ved hvert dyrlægebesøg og skal medtages ved udlandsophold.

Øvrige forebyggende foranstaltninger

Katte bør vaccineres mod kattesyge og katteinfluenza, samt beskyttes mod flåter og kattelopper ved hjælp af spot-on-præparater.

Inden hjemrejsen

Få et overblik over hvilke regler der gælder for tilbagerejse til Danmark fra de besøgte lande. Hvis katten ikke opfylder kravene i grænsekontrollen kan dyret afvises, sættes i karantæne eller aflives. Foranstaltningerne, der vedtages, bekostes normalt af dyrets ejer.

Indberetning af indførsel til Told

Indførsel af dyr anmeldes til tolden ved grænsen ifølge toldlovgivningen, se Tolds hjemmeside.

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.