Bidskade hos kat

I forbindelse med slagsmål mellem katte sker der ofte bidskader. Hunde kan også bide katte, og her er risikoen for omfattende skader stor. Bidskaden kan være overfladisk eller dyb, og kan gennemtrænge huden. Ved gennemtrængende sår er der altid en risiko for, at der opstår lommedannelser i kattens løse underhud.

Skaden

Skaderne kan være mere omfattende under huden end hvad der umiddelbart kan ses udefra. I forbindelse med skaden kan der dannes store lommer mellem hud og underhud, selvom der kun kan ses et lille hul i huden. Bidskader kan desuden medføre knusningsskader i huden, underhuden og af og til i muskulaturen.

Symptomer

I løbet af nogle timer efter biddet opstår der som regel hævelse og smerte. Mange katte bliver nedstemte, mister appetitten, og mange får feber. Ved bid i ansigtet kan der forekomme øjenskader og nerveskader. Ved bidskader tæt på et led, kan infektionen spredes til leddet.

Bugen (maven) er et sart område, og bidskader her kan have alvorlige følger, så som brok, indre blødninger, tarmskader og bughindebetændelse. Bid i brystkassen kan medføre lækage af luft ind i brysthulen, hvilket gør, at lungerne klapper sammen, idet undertrykket i brysthulen forsvinder. Katten kan da få vejrtrækningsproblemer og situationen kan hurtigt blive kritisk.

Behandling hos dyrlægen

Alle bidsår skal betragtes som inficerede sår, idet hunde og katte normalt har en rig bakterieflora i huden. Afhængig af skadens omfang bliver såret renset og inspiceret omhyggeligt i sedation (det vil sige ved brug af beroligende medicin) eller narkose (bedøvelse).

Efter at såret er blevet renset omhyggeligt, vurderes det, om der er behov for yderligere undersøgelser og behandling. Bidsår, der gennemtrænger huden, sonderes med en metalsonde, som dyrlægen bruger til at undersøge for, om der er større lommedannelser under huden, eller om der er sket dybere skader til bryst- eller bughule.

De mest almindelige bidskader sker i hud og underhud. Ved bidskader over- eller i nærheden af led, punkteres leddet for at udelukke, eller påvise, en eventuel infektion i leddet. Ved en eventuel spredning skylles leddet, nogle gange gentagne gange, med saltvand, for at forsøge at forhindre bakterietilvækst.

I tilfælde af en mindre bidskade skylles såret som regel kun. I de fleste tilfælde sys bidsår ikke.  De bør derimod holdes åbne, så sårvæsken kan komme ud, og såret kan hele indefra. Behovet for antibiotika vurderes ud fra det enkelte tilfælde. Katte med bidskader har som regel brug for en form for smertebehandling.

Ved lommedannelser, der er dybere end nogle få centimeter, skal såret dræneres ved hjælp af et dræn (dræneringsslange) af et blødt materiale, der føres ind i sårhulen, og sys fast i sårkanten. Hvis sårlommerne under huden er store, kan det nogle gange være nødvendigt med flere dræn for at undgå infektion, og for at sårhulen skal hele. Drænene skal normalt blive siddende i 3-4 dage. Hvis de sidder for længe kan de forstyrre sårhelingen.

Hvis der er opstået en byld, og denne er sprunget af sig selv, bør såret ofte også dræneres. Ellers er der risiko for, at såret kun heler på overfladen, og der vil da dannes en ny byld, idet infektionen under huden stadig er tilstede.

Hvad kan man selv gøre?

Undersøg katten grundigt efter episoden. Skaderne kan være svære at opdage, især hvis katten er blevet bidt af en anden kat. Det kan være en fordel at klippe pelsen væk omkring såråbningen for at kunne holde såret rent og for at kunne følge med i helingen. Der bør altid anvendes en skærm for at undgå at katten slikker i såret.

Lettere bidskader kan nogle gange hele selv, især hvis de renses og holdes åbne så eventuel sårvæske kan komme ud.

Hvornår bør dyrlægen opsøges?

Dyrlægen bør opsøges hvis der ses gennemtrængende sår i huden efter en bidskade, eller hvis katten er alment påvirket. Dyrlægen bør altid opsøges hvis biddet er lokaliseret på sarte steder, for eksempel tæt på et led eller i bryst- eller bughulen.

Kattens almentilstand, samt bidskadens omfang, afgør hvor akut behovet for at søge hjælp er, men risikoen for infektion og behovet for antibiotikabehandling mindskes ved tidlige besøg. Ved stærkt påvirket almentilstand kræves der akut hjælp.

Efterbehandling

Det er vigtigt, at katten ikke slikker eller bider sig i såret. Der bruges almindeligvis skærm indtil såret er helet. Drænet fjernes som regel efter 3-5 dage, og eventuelle sting fjernes normalt efter 10-14 dage. Nogle gange kan det være nødvendigt med flere kontrolbesøg.

Ansvar

Generelt er dyreejeren ansvarlig for hvad dens dyr forårsager, uanset om dyret er skyldigt eller ej, og uanset forholdene omkring hændelsen.  Som regel skal ejeren til det skyldige dyr erstatte dyrlægeomkostningerne, samt øvrige udgifter i forbindelse med bidskaden, for det tilskadekomne dyr, der er dog undtagelser.  

Hvis ejeren til det skyldige dyr melder sig, er det hensigtsmæssigt at notere navn og telefonnummer. Også selv om skaderne umiddelbart ikke ser så alvorlige ud. Det kan senere vise sig, at dyret har brug for dyrlægehjælp. Det mest almindelige er, at dyreejeren til det skyldige dyr, erstatter dyrlægeomkostningerne, der har været i forbindelse med skaden.

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.