Antibiotikaresistente bakterier

Antibiotikaresistente bakterier er et voksende problem for både mennesker og dyr. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er antibiotikaresistens i dag en af de største trusler mod folkesundheden. Hvem som helst kan rammes af antibiotikaresistente bakterier, men risikoen er større hos mennesker og dyr, som behandles på et sygehus. Bakterierne kan efterfølgende spredes mellem mennesker og dyr.

Antibiotika er det lægemiddel, som redder flest liv. Det er et yderst vigtigt middel til at bekæmpe infektionssygdomme hos både dyr og mennesker. Grundet overforbruget af antibiotika er antallet af bakterier, som er modstandsdygtige (resistente) overfor antibiotika, øget markant i de seneste tyve år. Antibiotikaresistens gør, at vi i dag kan dø af alvorlige infektioner som blodforgiftning og lungebetændelse, som tidligere kunne behandles. Desuden forringer antibiotikaresistente bakterier vores muligheder for at behandle for tidligt fødte børn samt at udføre avancerede medicinske indgreb, som for eksempel transplantationer og implantater, hvor patienten har behov for effektiv antibiotikabeskyttelse for at overleve.

Antibiotikaresistente bakterier spreder sig hurtigt i miljøer, hvor mange individer mødes og hvor der anvendes meget antibiotika, som for eksempel på et sygehus. Det er derfor af stor betydning, at vi indenfor veterinær- og humansygeplejen kun anvender antibiotika, når det er yderst nødvendigt, og at vi holder en omhyggelig hygiejne for at mindske spredningen af bakterier.
Desuden påvirker en antibiotikabehandling individet negativt, da det forstyrrer den normale bakterieflora, som er en vigtig del af immunforsvaret. Antibiotika skal derfor kun gives i de tilfælde, hvor en bakterieinfektion ikke vurderes at kunne helbredes på anden vis.

Symptomer

Mennesker og dyr kan smittes med antibiotikaresistente bakterier uden at få en infektion, men hvor individet bliver en rask bærer af bakterien uden at have symptomer på sygdom. Dog har en bærer højere risiko for at få en infektion med den resistente bakterie. De resistente bakterier giver infektioner lignende deres antibiotikasensitive slægtninge, men de kan være sværere at få bugt med. Problemet med antibiotikaresistens opstår især, når infektionen, som bakterien forårsager, er så alvorlig, at individets sundhed trues. For at kunne behandle med den rette antibiotika er det vigtigt at vide, hvilken bakterie der forårsager infektionen. Man tager derfor en prøve fra patienten, som sendes til bakteriologisk analyse og resistensbestemmelse i et laboratorium. 

Behandling

Det er vigtigt, at man som dyreejer følger de instruktioner, som dyrlægen giver, som for eksempel at dyret skal anvende en halskrave. Det er ligeledes vigtigt at kontakte klinikken, hvis antibiotikabehandlingen ikke forbedrer dyrets tilstand.  Husk at antibiotika har mange ulemper og at andre behandlingsformer kan være mindst lige så effektive.

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.