Det er vigtigt at være opmærksom på, at hunde også kan smittes med infektionssygdomme, hvoraf nogle af disse ikke forårsager symptomer indtil længe efter infektion. Derfor findes der regler for hunden, som skal følges, når hunden krydser landegrænser. Regler er til for at hunden ikke bliver smittet eller forårsager smitte, men også for at forhindre ulovlig handel med levende dyr. 

Indførselsregler for Danmark findes på fødevarestyrelsens hjemmeside.

Ud over fødevarestyrelsens regler bør hunden også beskyttes mod en række af andre sygdomme. Nogle af de sygdomme, som hunden rammes af i udlandet, er flåtbårne infektionssygdomme såsom babesiose, hepatozoonose og monocytisk-ehrlichiosis.

Infektionssygdommen, leishmaniasis, forårsages af et smitstof, som spredes af sandmyggen og er en alvorlig sygdom.
Leptospirose er en bakteriel sygdom, der kan smitte via forurenet vand og urin.
Andre sygdomme kan være rabies, hjerteorm og rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis). 

Denne artikel er vejledende, husk altid at tale med dyrlægen om dig og dit kæledyrs rejseplaner og evt. også relevante myndigheder og landes retningslinier. 

Inden udlandsrejsen

Der foretages konstante ændringer i indførselsreglerne af hunde-import. Det er dyreejerens ansvar at finde ud af, hvilke indførselsregler der gælder, samt hvilke dokumenter der kræves. Dyreejeren er også ansvarlig for at sikre, at hunden opfylder kravene til rejser og indførsel i alle de lande, som man passerer eller opholder sig i. Lande uden for EU har generelt skrappere indførselskrav end EU-landene. Hvis hunden ikke opfylder kravene ved grænsekontrollen kan den afvises, sættes i karantæne eller aflives. Foranstaltningerne, der vedtages, bekostes normalt af dyrets ejer. 

Kontroller om der findes yderligere forbud

Det er sandsynligt, at der kan være nationale regler for hold af kæledyr såsom raceforbud. Ved rejse igennem flere lande skal hunden opfylde indførselskravene i hvert land, der krydses. Kontakt landets ambassade eller konsulat for at få kontaktoplysninger om veterinærmyndigheden for mere information.

ID-mærkning

Hunde, der rejser inden for EU, skal være identitetsmærket med en mikrochip af ISO-standard. Hunde, der har en læselig tatovering, der er lavet før 3. juli 2011, og har et pas eller veterinærcertifikat til indførsel, hvor datoen for tatoveringen fremgår, behøver ikke at være mærket med chip.

Vaccination mod rabies

Hunde skal vaccineres mod rabies, hvis de rejser i udlandet. Grundvaccination kan tidligst foretages i en alder af tre måneder. Hvis hunden vaccineres tidligere, er vaccinen ikke gyldig til rejser. Hunden kan først rejse til udlandet 21 dage efter en fuldstændig grundvaccination. Gyldighedslængden på rabiesvaccinationen afhænger af den anvendte vaccine. 

EU-pas for kæledyr

EU-pas udstedes i forbindelse med den første rabiesvaccination. I passet kan dyrlægen notere udførte vaccinationer og behandlinger. Dyrets ejer skal ikke selv indskrive nogen data i passet. Passet er et værdipapir og bør tages med ved hvert dyrlægebesøg og skal medtages ved udlandsophold.

Øvrige forebyggende foranstaltninger

En hund, som skal rejse til udlandet, bør være vaccineret mod hvalpesyge, hepatitis, parvovirus og leptospirose. Beskyttelse mod lopper, flåter og sandmyg ved hjælp af spot-on præparater, flåthalsbånd eller tabletter anbefales i forbindelse med ophold i udlandet.

Infektion med hjerteormen, Dirofilaria immitis, kan forebygges ved hjælp af profylaktiske præparater, som skal anvendes regelmæssigt til hunde i lande, hvor risikoen for smitte er aktuel. Spørg dyrlægen til råds om ordination og recept.

Inden hjemrejsen

Få et overblik over hvilke regler der gælder for tilbagerejse til Danmark fra de besøgte lande. Hvis hunden ikke opfylder kravene i grænsekontrollen kan dyret afvises, sættes i karantæne eller aflives. Foranstaltningerne, der vedtages, bekostes normalt af dyrets ejer.

Behandling mod dværgbændelorm

I udlandet findes områder med en høj forekomst af rævens dværgbændelorm. Dværgbændelorm giver ingen symptomer hos hunde, men kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker.
For at reducere den indenlandske smitterisiko via dyrs afføring, bær og svampe, bør hunde altid behandles med ormekur mod dværgbændelorm 1-3 dage inden indførsel. Ormekurspræparatet skal indeholde praziquantel. Det kan med fordel tages med på rejsen, så man sikrer, at hunden får det rette præparat.

Hvis der er mistanke om, at hunden er blevet smittet, skal afføringen samles op og brændes. Husk at holde god håndhygiejne.

Indberetning af indførsel til Told

Indførsel af dyr anmeldes til tolden ved grænsen ifølge toldlovgivningen, se Tolds hjemmeside. 

Hunde skal registreres

Hunde købt i udlandet, som siden importeres til Danmark for et permanent ophold, skal registreres i det centrale hunderegister.

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.