Smitte

Anaplasmose forårsages af bakterien Anaplasma phagocytophilum. Smitteoverførslen fra flåten sker oftest efter at flåten har suget blod, i løbet af et til to døgn.

Symptomer

Inkubationstiden, det vil sige tiden fra at dyret smittes til symptomerne først ses, er cirka 7-14 dage. I de tilfælde hvor infektionen forårsager sygdom, er symptomerne ofte uspecifikke. Ofte forekommende symptomer er blandt andet feber, sløvhed og nedsat appetit. Der kan også forekomme generelle tegn på smerte, stivhed, ømhed, halthed og uvilje til at bevæge sig. Mindre almindelige symptomer er opkastninger, diarré og blødninger. 

Hvad kan man selv gøre?

Der findes ingen vaccine imod granulocytær anaplasmose. Forebyggende behandling består i at undgå flåtbid ved hjælp af flåtforebyggelse, i kombination med regelmæssig, daglig gennemgang af dyrets pels med henblik på at fjerne flåter inden de overfører eventuel smitte.

Hvornår bør dyrlægen opsøges?

Hvis hunden får akut feber, og smertefuld akut halthed, eller hvis almentilstanden er voldsomt påvirket, bør dyrlægen opsøges samme dag.

Diagnostik

I den akutte fase, først og fremmest i feberfasen, kan der nogle gange påvises bakterier i de hvide blodlegemer, ved hjælp af mikroskopi eller en PCR-undersøgelse (blodprøve). Der kan også måles særlige antistoffer imod anaplasma i blodet. Det er dog ikke tilstrækkeligt for en definitiv sygdomsdiagnose kun at påvise antistoffer, idet en antistof-titer kun viser, at hunden på et eller andet tidspunkt har været udsat for en infektion. Antistof-titeren bør derfor nøje sammenholdes med andre kliniske fakta, såsom anamnese (sygdomshistorie), symptomer og resultater fra supplerende undersøgelser og prøver.

Behandling hos dyrlægen

Oftest gives der støttende behandling med intravenøst væskedrop, samt behandling med antibiotika og smertestillende medicin.

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.