Albueledsdysplasi hos hund

Albueledsdysplasi hos hund forkortes AD, og er en unormal udvikling af albueleddet. Albueleddet består af tre knogler. Humerus (overarmsknoglen), som leder ned til de to underarmsknogler; radius (spolebenet) og ulna (albuebenet). Albueledsdysplasi er en samlet betegnelse for forskellige arvelige udviklings- eller vækstforstyrrelser, der kan opstå i albueleddet under hundens opvækst, og omfatter Fragmenteret Processus Coronoideus (FCP), Osteochondrose (OCD) og Ununited Anconeus Proces (UAP), samt uspecifik arthrose (gigt).

Årsag

Hvis et led har en dårlig pasform (inkongruens), vil der opstå en unormal punktbelastning på forskellige steder i leddet, hvilket menes at være en underliggende årsag til FCP (fragmenteret processis coronoideus), OCD  (osteochondrose) og UAP (ununited anconeus proces). Disse udviklingsforstyrrelser kan medføre halthed og smerte, samt udvikling af arthrose (gigt),i leddet.

Fælles for de forskellige udviklingsforstyrrelser er, at små, men vigtige, dele af ledbrusken ikke udvikles normalt eller at det bliver beskadiget på grund af forstyrrelser i udviklingen af det omgivende knoglevæv. Ledbruskdefekter kan forekomme i andre dele af leddet, men dette er usædvanligt.

Udsatte racer

Albueledsdysplasi, AD, er i de sidste årtier blevet observeret og diagnosticeret i hunde af flere forskellige racer. Ligesom hofteledsdysplasi er AD mere almindeligt forekommende hos store, hurtigtvoksende racer.

Bedømmelse

Ved den centrale bedømmelse af AD-røntgenbilleder gradueres albueledsdysplasi ud fra en skala, der bruges internationalt.  Gradueringen fortæller kun om der er nydannelser i leddet, ikke hvilken af de ovenforstående defekter, der er årsagen.

  • 0  Normalt led. Ingen tegn på knoglenydannelser
  • I   Svag. Nydannelserne er under 2 mm
  • II  Middel. Nydannelserne er 2 - 5 mm
  • III Svær. Nydannelserne er over 5 mm

Symptomer

Et gennemgående symptom for de forskellige udviklingsforstyrrelser i albueleddet er som regel halten eller stivhed efter hvile, der oftest bliver bedre eller forsvinder helt når hunden har bevæget sig i et stykke tid.

Der findes ikke en tydelig sammenhæng mellem graden af knoglenydannelser og smerte.

Unge hunde med gentagen halthed bør altid undersøges, idet en tidlig diagnose og den rette behandling giver en bedre prognose.

Diagnose

Diagnosen kan stilles efter en klinisk undersøgelse af begge albueled, og  røntgenfotografering, hvor albueleddene fotograferes i to plan. Hunden bedøves når røntgenbillederne tages.

I en del tilfælde ses der ingen forandringer på røntgen selvom hunden har albueledsdysplasi. I disse tilfælde vil kikkertundersøgelse eller CT-scanning kunne stille en præcis diagnose.

Hvordan behandles albueledsdysplasi?

Albueledsdysplasi kan behandles ved operation i alle tre tilfælde (FCP, OCD, UAP). 

FCP (Fragmenteret Processus Coronoideus)

Ved fragmenteret processus coronoideus (FCP) er der knækket et lille stykke knogle af i albuen, der giver gener. Ved en kikkertoperation kan det lille knoglestykke forsigtigt fjernes.

OCD (osteochondrose)

Ved OCD i albuen er en del af den vigtige ledbrusk revnet. Behandlingen består i at fjerne det løse bruskstykke ved hjælp af en kikkert operation.

UAP (ununited anconeus proces)

Processus anconeus er et større stykke knogle i albuen, der på grund af en ujævn albue ikke vokser rigtigt fast. Hvis man stiller diagnosen før 8 måneders alderen kan knoglestykket skrues fast samtidig med at albuen gøres jævn. Så lykkes det i 90% af tilfældene at få det til at gro fast. Hvis hunden er ældre anbefales det at fjerne knoglestykket, hvis ikke ro og smertestillende hjælper.

Hvorfor får hunde albueledsdysplasi?

Albueledsdysplasi er i høj grad arveligt, men faktorer som fodring, motion og miljø spiller også en rolle.

Forebyggelse

Det er vigtigt at fodre hvalpe, og særligt hurtigt voksende racer, korrekt. Hvalpefoder med et højt kalciumindhold eller et forkert forhold mellem calcium og fosfor, kan give anledning til for hurtig vækst. Det er vigtigt at vælge et foder, som passer til hvalpen. 

Dansk Kennel Klub har igennem mange år registreret albueledsdysplasi hos en række racer. Dette betyder at man igennem målrettet avl kan mindske forekomsten af albueledsdysplasi.

Prognose

Prognosen er altid vanskelig at spå helt nøjagtigt om. Det er fordi sygdommen i bund og grund opstår fordi albuen er ”ujævn”. Hvis den kun er lidt ujævn kan prognosen ved ”FCP” være ret god. Man siger at 2 ud af 3 bliver gode familiehunde efter kikkertoperation. Prognosen er dårligere ved OCD i albuen, hvor der altid vil udvikles slidgigt, men hvor meget og hvor tidligt er svært helt at spå om.

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.