Kaningulsot

Kaningulsot er en meget smitsom sygdom, der kan ramme både vilde og tamme kaniner. Smittes en kanin med kaningulsot, findes der ingen behandling, og kaninen aflives ofte for at skåne den for en meget ubehagelig død. Heldigvis kan man mindske risikoen ved at vaccinere.

Hvad er kaningulsot?

Kaningulsot har mange navne – Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD), Viral Hemorrhagic Disease (VHD), Rabbit Viral Hemorrhagic Disease (RVHD) og Viral Rabbit Hemorrhagic Disease (VRHD). RHD skyldes et virus. I øjeblikket findes der to forskellige typer af det samme virus (to stammer), nemlig RHD-1 og RHD-2. RHD kan kun smitte vild- og tamkaniner.

Smitte:

RHD kan smitte ved direkte kontakt mellem smittede kaniner. Desuden kan mennesker overføre sygdommen via tøj, bure, udstyr, eller ved at lade en kanin opholde sig udenfor et sted hvor der har været en smittet kanin. Plukker man græs og planter til foder, et sted hvor der er smittede kaniner, kan man bringe smitten hjem til sin kanin. Stikkende insekter som myg, lopper, pelsmider og stikfluer kan desuden sprede smitten fra kanin til kanin. Der er derfor også risiko for smitte selv om kaninen holdes indendørs. Virus er meget modstandsdygtigt og kan overleve over 200 dage i miljøet.

Symptomer ved RHD:

Sygdomsforløbet er meget kort, og ofte vil man som ejer pludselig finde sin kanin død. Kaninen kan være helt normal og være død i løbet af få timer. Kaninerne får akut leversvigt, og dette påvirker blodets evne til at størkne. Leversvigtet kan give gule slimhinder. Dette har givet sygdommen tilnavnet kaningulsot. Kaninen får næseblod som følge af akutte blødninger i lungerne, og det kan bløde fra livmoder og urinveje. Kaninerne vil ofte have feber. Nogle kaniner viser kun milde symptomer og bliver immune. Disse vil oftest være meget lidt påvirkede, og det er ikke sikkert, at man registrerer at de er syge. Det er oftest meget unge kaniner, der påvirkes på denne måde.

Hvad hvis min kanin har RHD?

Nogle stammer af RHD har en dødelighed på op til 90%. RHD-2 er ofte mindre dødelig end RHD-1. Der findes ingen behandling, når kaninen først er syg af RHD. Da dyret ofte vil dø inden for få timer, anbefales det, at kaninen aflives af dyreværnsmæssige årsager, hvis dyrlægen har mistanke om RHD. Skal man være sikker på om på det var RHD og hvilken type, skal kaninen sendes til obduktion hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Kaniner, der mistænkes at være døde som følge af RHD, bør aldrig begraves i haven, men bør brændes/kremeres da dette sikrer at virus destrueres. Ligeledes bør alt udstyr desinficeres og destrueres hvis det ikke kan gøres ordentligt rent – fx ting lavet i træ. Indtil obduktionssvaret foreligger, anbefales det, at du undgår kontakt til andre kaniner, og at andre kaninejere ikke kommer i kontakt med nogle af den afdøde kanins ting. Det kan være en rigtig god ide at få obduceret kaninen, så du ved hvor mange forholdsregler, du bør tage. Specielt hvis du ønsker at anskaffe ny kanin.

Udbrud af RHD-2

I 2016 og 2017 har der været udbrud af RHD-2. Hvis din dyrlæge har mistanke om RHD, vil de kontakte fødevarestyrelsens dyrlæge. Denne vil beslutte, om de ønsker at sende kaninen til obduktion. Dette gøres for at følge udbredelsen af sygdommen.

Der har pr juli 2017 bekræftet tilfælde af RHD-2 i Greve, Nærum, Tjæreborg, Janderup Vestsj, Gudhjem, Brørup og Herfølge. Det er muligt at holde sig opdateret løbende på fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk

Forebyggelse ved vaccination:

Den eneste måde at forebygge smitte med RHD-1 er ved årlig vaccination. I Danmark findes en kombinationsvaccine der beskytter imod myxomatose (kaninpest) og RHD-1.  Kaniner kan vaccineres fra de er 5 uger gamle og er beskyttede efter 3 uger. Få kaniner får forbigående bivirkninger efter vaccinationen, men disse er marginale i forhold til smitte med myxomatose og RHD. Kaniner kan stadig smittes men symptomerne er mildere og overlevelsen langt højere. Beskyttelse imod RHD-2 sker med en anden vaccine. Denne gives hver 6. måned fra kaninen er 30 dage gammel, og har fuld beskyttelse efter 7 dage. Overlevelsen ved smitte med RHD-2 øges fra 40 til 90% efter vaccination. Vaccination sker ofte på vaccinationsdage, da der er mange doser i en flaske, der skal bruges få timer efter anbrud. Der kan ses forbigående feber 2-3 dage efter vaccinationen, der går over af sig selv.

Der skal gå minimum 14 dage imellem vaccination med de to vacciner.

Hvem bør vaccineres?

Udekaniner og kaniner der træffer andre kaniner til kaninhop, dyrskuer og udstillinger har en øget risiko for smitte. Det er ikke lovpligtigt at vaccinere sin kanin, heller ikke ved rejse til udlandet. Kaniner der rejser med til udlandet, bør dog vaccineres da risikoen for smitte i blandt andet Sverige er meget stor. Da stikkende insekter kan sprede smitten kan alle kaniner potentielt smittes, også selv om de ikke har kontakt til andre kaniner. Det anbefales derfor, at alle kaniner vaccineres mod RHD-1 og RHD-2.

 

Udgivet: august 2017. Forfatter: Mette Louise Halck, Dyrlæge, AniCura Københavns Dyrehospital

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.