Udredning af hudproblemer hos katte

Hudproblemer er en af de mest almindelige årsager til besøg hos dyrlægen. Hudproblemer kan ramme katte af alle racer, og kan komme i hvilken som helst alder. Dog er visse sygdomme mere almindelige hos en del racer og forekommer oftere i en vis alder.

Tegn på hudproblemer hos katte

 • Kløe
 • Rødmen i huden
 • Prikker
 • Pletter
 • Hævelser i huden
 • Pelsløshed eller forandringer i pelskvaliteten
 • Urolighed/stress
 • Potesår
 • Problemer med trædepuder
 • Hudinfektioner
 • Øreproblemer
 • Lidelser i analområdet

Sygdomme i huden og pelsen er desværre en af de almindeligste årsager til at katteejere søger dyrlæge. Mange hudlidelser er livslange, selv om det kan variere i intensitet i forskellige perioder. For at undgå kroniske forandringer, som bliver sværere at behandle, er det vigtigt at få foretaget en ordentlig udredning af hudproblemerne. Dette gælder frem for alt øreproblemer, hudinfektioner, sår i huden, lidelser i analområdet, kløe og/eller bylder/sår på poterne.

Hudproblemer er ofte komplekse og i mange tilfælde kræves en indgående udredning, for at finde frem til det grundlæggende problem. I visse tilfælde lykkes det ikke at finde det grundlæggende problem, men det er meget vigtigt at finde en behandling som holder symptomerne væk i det omfang det er muligt.

Uafhængigt af, om der er stillet en endelig diagnose, vil behandling af hudlidelser ofte være symptombehandling, som holder dyret helt eller delvist symptomfrit, og derved øger dyrets livskvalitet. På denne måde kan man mindske risikoen for efterfølgende besvær for katten, mindske risikoen for sekundære infektioner og mindske risikoen for kroniske problemer, som bliver sværere at behandle og som ofte giver kroniske lidelser for dyret.

Meget ofte vil hudproblemerne give hårtab i varierende grad og meget ofte vil der også være kløe. Det kan være både frustrerende og trist at se en af vore familiedyr plaget af kløe, både dag og nat, uden at kunne finde ro. Nogle patienter klør sig ikke, men slikker sig, bider sig eller ryster sig hyppigt i stedet. 

Nogle hudproblemer er simple og lige til at gå til og kan f.eks. skyldes bakterieinfektioner eller loppeangreb. Andre hudproblemer skyldes sygdomme i indre organer – ofte dem, der producerer forskellige hormoner – eller de kan være forårsaget af allergier. 

Allergi og hudproblemer er et kompliceret fagområde og kræve indsats på flere felter for at nå et godt resultat.

Hyppige årsager til hudproblemer

 • Lopper
 • Bakterieinfektioner
 • Svampeinfektion
 • Allergier
 • Ræveskab

Ofte er det en symfoni af symptomer, der forstyrrer det samlede billede med varierende grader af kløe, hudbetændelse og hårtab. Ind imellem med et langvarigt og ofte frustrerende forløb for både patient, ejer og dyrlæge. De fleste patienter kan heldigvis hjælpes men diagnostikken er ofte en langvarig en proces, der ofte kan kræve flere undersøgelser.

Hvordan foregår en hududredning?

Ved en hududredning udelukkes først forskellige tænkelige årsager til patientens sygdom, såsom svampeinfektioner, bakterier eller parasitter eller foderallergi/intolerance.

I de fleste tilfælde tages prøver fra huden (cytologi) i form af hudskrab-prøve, tape-prøve og eller svaber fra øre/hud. I visse tilfælde undersøges bakteriekulturen og i andre tilfælde tages blodprøver. I nogle tilfælde tages biopsier, hvilket indebærer vævsprøver fra huden.

Ofte  lader man dyret undergå en streng eliminationsdiæt for at undersøge om hudlidelsen kan være foderrelateret. Længere fremme i udredningen tages blandt andet blodprøver med hensyn til luftbårne allergener eller der foretages en priktest.

Der findes også andre underliggende årsager til hudproblemer såsom:

 • Hormonelle sygdomme
 • Medfødte sygdomme
 • Immunologiske sygdomme
 • Cancer/onkologiske lidelser
 • Sygdomme i andre organer, som kommer til udtryk som hudforandringer

Disse sygdomme kræver yderligere udredninger. Visse sygdomme er såkaldte udelukkelsesdiagnoser, hvilket indebærer at der ikke findes en specifik test til at stille diagnosen, udover at udelukke andre årsager, for at nå frem til en sandsynlighedsdiagnose, dette gælder f.eks. allergi.

Hvis udredningen viser tegn på allergi, kan man som ved mennesker, hyposensibilisere katten mod sin allergi ved hjælp af en ”allergivaccine”, som gives i injektionsform over længere tidsperioder. Hvis behandlingen er effektiv gives den jævnligt resten af dyrets liv. 

Hvordan behandles hudproblemer?

Behandlingen styres af den bagvedliggende årsag til problemet. Når dyrlægen har foretaget sine undersøgelser og prøvetagninger, stilles en diagnose eller en præliminær diagnose. Ud fra denne lægger man en plan med eventuelle videre udredninger, behandlinger og efterbehandling.

I mange tilfælde kræves en langvarig eller livslang behandling, og efterbehandling er en meget vigtig del af behandlingen for at undgå kliniske tegn på sygdommen.

Øreudredning

Øregangene er en del af huden og sygdomme i ørerne er almindelige.

Øreproblemer kan være alt fra simple infektioner med bakterier eller svampe, som kan behandles med ørerskylninger, til meget alvorlige problemer, hvor øregangene bliver så inflammerede og forandrede, at en operation kan blive nødvendig. Der findes blandt andet bagvedliggende årsager, hvor katten får gentagne øreinflammationer, eksempelvis allergi eller polypper.

Ofte starter dyrlægen med at undersøge øregangen via et otoskop og tager prøver for at se efter bakterie- eller svampeinfektioner. Ved kroniske/gentagne øreinfektioner kan dyrlægen foretage en allergiudredning med henblik på at kontrollere sygdommen bedre.

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.