Narkose af hunde

Narkose indebærer, at din hund via et narkosemiddel mister bevidstheden/bedøves. Det kan være nødvendigt for at udføre en undersøgelse eller operation. I kombination med smertestillende præparater medfører narkosen, at hunden ikke er bevidst om undersøgelsen/operationen, undgår smerte under narkosen og mindsker denne efter opvågning. Vores dyrlæger i AniCura-appen kan fortælle dig mere om narkose til hunde og rådgive dig, hvis din hund har været bedøvet - appen er åben alle dage året rundt kl 07-22.

En kredsløbsundersøgelse, inklusiv kontrol af hjerte og lunger, foretages af dyrlægen før enhver narkose. Nogle gange suppleres undersøgelsen med blodprøveanalyser, røntgen - eller ultralydsundersøgelser, for at dyrlægen kan vurdere risikoen ved narkosen. Narkosen tilpasses individuelt for hver hund, da der tages hensyn til race, alder, vægt og eventuelle sygdomme.

Inden hunden lægges i narkose, gives som regel en kombination af et beroligende og et smertestillende middel, dette kaldes præmedicinering. Præmedicineringen gives for at mindske stress og uro hos hunden før narkosen, optimere selve narkosen samt at mindske smerter efter operationen.

Der findes forskellige former for narkosepræparater. Dyrlægens valg af narkosemiddel er baseret på art, race, alder, evt. sygdomshistorie og indgrebets karakter. Nogle præparater gives som injektion – enten i en muskel eller i blodet. Ofte vedligeholdes narkosen ved inhalations-narkose (indånding af narkosegas). Inden narkosen anlægges et kateter (venflon) i en vene, hvori narkosepræparat og eventuel væske- eller smertebehandling kan gives direkte i blodet – under og efter operationen. Kateteret placeres oftest i forbenet, men kan også lægges i et bagben.

Under narkosen placeres en tubus, et silikonerør, i luftrøret. Dette gøres for at tilføre patienten ilt, samt ofte for at vedligeholde narkosen via inhalationsgas. På den nederste del af røret sidder en lille oppustelig ”cuff”, en oppustelig ballon. Denne ballon forhindrer læk af narkosegas gennem luftvejene og forhindrer at eventuelt opkast fejlsynkes ned i lungerne.

Inhalationsnarkose er en skånsom og sikker (let justerbar) narkoseform. Opvågningen efter narkosen er ofte hurtig og god, da kroppen hurtig kan udskille gassen via udånding. Der gives altid ilt under opvågningen efter en inhalationsnarkose.

Overvågning

Under hele narkosen overvåger narkosesygeplejersken, i samarbejde med den ansvarlige dyrlæge, nøje hundens narkoseniveau og velbefindende. Åndedræt, puls, blodtryk, blodets oxygenindhold og kropstemperatur registreres under hele narkosen. Som hjælpemiddel har sygeplejersken overvågningsudstyr, som måler disse parametre. Kropstemperaturen holdes stabil, blandt andet ved at hunden ligger på en varmepude og får et tempereret drop.

Opvågning

Når hunden begynder at vågne tages intuberingsslangen ud, mens hunden stadig overvåges. Opvågningen sker i et roligt og varmt miljø, og der udføres regelmæssig kontrol af almentilstand, puls, åndedræt og kropstemperatur. Ved behov gives fortsat væske i blodet, samt smertestillende medicin efter behov.

Når hunden er vågnet

Hunden forbliver indlagt indtil dyrlægen bedømmer, at den er stabil og det er sikkert at ejer tager hunde med hjem. Eventuelle komplikationer af narkosen kan forekomme efter opvågningen, oftest de første 3 timer efter narkosen. Flere faktorer har indflydelse på om hunden kan få komplikationer. Nogle hunde kan komme hjem samme dag, mens andre skal indlægges til overvågning/observation. Faktorer der har indflydelse er bla narkosens og operationens art, hundens race, alder, almen- eller sygdomstilstand.

Narkose indebærer altid en vis risiko, selvom den i dag er betydeligt mindre end tidligere. For en ung, frisk hund  er risikoen ved narkose meget lille. Hvorimod ældre hunde som kan have en kendt eller ”endnu ikke opdaget sygdom”, har øget risiko for komplikationer ved både narkose og operation. Pga. risiko og eventuelle komplikationer af narkose og operation vurderes altid fordele og ulemper ved denne procedure inden en endelig behandlingsplan udformes.

I de fleste tilfælde vil dyrlægen anbefale narkose, hvis udredningen eller behandlingen kræver det. Dette er i kraft af at nutidige narkosepræparater og overvågningsforhold generelt gør narkosen meget sikker.

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.