Henvisning

Hos AniCura værdsætter vi det gode samarbejde med vores dyrlægekollegaer. Vi fokuserer altid på dyrets bedste og har ikke regler for, at henvisninger skal ske indenfor gruppen.

Alle AniCuras dyrehospitaler, og flere klinikker, modtager patienter fra andre dyrlæger til videre undersøgelse og behandling. 

Henvisningspolitik

 • AniCura ønsker at være den foretrukne henvisningspartner, og vores mål er altid, at give vores henvisende kollega og de henviste patienter den optimale behandling med fokus på både faglighed og etik.

 • Den henvisende kollega er vores gensidigt loyale sparringspartner.

 • Vi opfatter en henvisning som et udtryk for en faglig vurdering, der har til formål at tilbyde patienten den bedst mulige behandling.

 • I AniCura udfører vi kun det arbejde, der specifikt er henvist til, og hvis andet kommer på tale, så bliver det kun udført efter aftale med den henvisende kollega.

 • Den henvisende kollega informeres altid grundigt:

  - Skriftlig epikrise sendes efter endt behandling
  - Supplerende epikriser anvendes efter behov
  - Telefonisk opfølgning efter endt behandling eller under udredning/indlæggelse i det omfang, at det er   nødvendigt

 • Dyreejerne bliver ligeledes grundigt informeret om diagnose, udført behandling, terapi og prognose. Og endvidere gjort opmærksom på, at opfølgning og evt. efterbehandling i videst mulig omfang vil foregå hos egen dyrlæge, med mindre andet er aftalt med henvisende kollega.

 • Henviste dyreejere og patienter markeres i vores journalsystem med angivelse af egen dyrlæge, således at vi altid kan se, at der er tilknytning til en anden dyrlæge. Herved kan dyreejeren umiddelbart gøres opmærksom på, at der skal tages kontakt til egen dyrlæge, hvis ikke der er tale om en henvisning.    

 • Henvisende kollegaer er altid velkomne til at kontakte os telefonisk og diskutere en patient, også selvom dette ikke resulterer i en henvisning.
Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.