AniCura præsenterer kvalitetsrapport for 2016

 

Rapporten, som er enestående i europæisk veterinærpleje, beskriver, hvordan AniCura har arbejdet med kvaliteten af pleje i 2016 og indeholder vigtige konklusioner om medicinsk kvalitet og patientsikkerhed.

”Formålet med rapporten er at give vores interessenter et transparent og klart billede af kvaliteten af pleje i AniCura, og hvordan vi arbejder på at udvikle den. Ved at dele vores arbejde og beskrive områder hvor dyresundhedsvæsenet kan forbedres, håber vi på at inspirere hele industrien til yderligere udvikling”, siger Peter Dahlberg, CEO AniCura.

Første kvalitetsrapport indenfor veterinærplejen

AniCuras kvalitetsrapport er den eneste af sin art i europæisk veterinærpleje og er skabt på baggrund af inspiration fra tilsvarende publikationer indenfor menneskelig sundhedspleje.

I 2016 var AniCuras kvalitetsarbejde bl.a. at gennemføre undersøgelser af medicinske resultater og patientsikkerhed blandt sine 150 dyrehospitaler. Undersøgelserne er en del af koncernens kvalitetsudviklingsprogram QualiCura, og dækker flere områder relateret til patientsikkerhed, såsom håndhygiejne og forekomsten af infektioner forbundet med operationer.

”Forudsætningen for vores kvalitetsarbejde og de gennemførte undersøgelser, er, at vi har flere dyrehospitaler inden for samme selskab, så vi kan sammenligne forskellige klinikker, overføre viden mellem lande og hospitaler og dele vigtige ressourcer”, siger Peter Dahlberg.

Udover AniCuras koncernfælles kvalitetsprogram, QualiCura, udføres meget af kvalitetsudviklingsarbejdet lokalt på de respektive dyrhospitaler under AniCura. For at understøtte det enkelte dyrehospital har AniCura veterinærmedicinsk råd og fælles ressourcer, forskellige uddannelsesprogrammer samt investerer hvert år millionbeløb i forskning og medicinsk udstyr.

Nogle af konklusionerne i AniCuras kvalitetsrapport for 2016:

  • Store forskelle i brugen af antibiotika mellem de europæiske lande skal adresseres. Svenske og norske dyrehospitaler bruger halvt så meget antibiotika som resten af Europa, men med tilsvarende behandlingsresultater. Resultaterne af undersøgelsen repræsenterer en unik forskningsgrundlag, fordi der tidligere har manglet data over, hvilken type af antibiotika dyrlæger anvender og hvorfor.
  • Forbrug af hånddesinfektionsmidler på dyrehospitaler bør stige. Forbruget af hånddesinfektionsmiddel er en accepteret indirekte mål for håndhygiejnen i sundhedsvæsenet, og undersøgelsen peger på en stor variation i forbruget mellem forskellige hospitaler og generelt på et lavt niveau. I gennemsnit forbruges 14 ml hånddesinfektion per patient per dag. AniCura har udviklet retningslinjer for plejehygiejne som led i dyrehospitalernes arbejde for at forbedre håndhygiejnen.
  • God håndtering af patientjournaler i dyrlægepraksis. Tæt på 90% af dyrehospitalerne har retningslinjer for journalskrivning, og halvdelen af dyrehospitalerne gennemgår regelmæssigt de medicinske journaler for at udvikle kvaliteten af patientjournaler.
  • Processer til uheldsstyringen skal forbedres. Indenfor veterinærpleje sker uheldsstyringen af historiske grunde lokalt på det respektive dyrehospital. Undersøgelsen peger på et behov for fælles retningslinjer og processer for at sikre ensartet kvalitet med kontrol, overvågning og handling.

Flere nyheder

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.