AniCura værner om antibiotika

QualiCura, AniCuras systematiske veterinærmedicinske kvalitetsprogram, lanceredes i 2015, med målsætningen om at forbedre patientsikkerhed og afstedkomme bedre medicinsk udfald. Dette indbefatter at dyr som kommer til AniCura, får pleje og behandling der følger den nyeste videnskab og at spredning af mikro-organismer til patienter skal minimeres. I QualiCura måles blandt andet brugen af antibiotika og forbrugen af hånd-desinfektionsmiddel. Brugen af hånd-desinfektionsmiddel er et indirekte parameter for håndhygiejne. Resultatet fra undersøgelsen er, sammen med best practice guidelines, kommunikeret til dyrehospitaler og -klinikker i AniCura.

Det har været utroligt stimulerende at arbejde med QualiCura igennem det sidste år. Mange af vores hospitaler og klinikker vil værne om antibiotikabrugen og der er sket flere forbedringer. Mere håndsprit er blevet indført og mange af AniCuras dyrlæger beskriver hvordan de har udskevet færre recepter på antibiotika for nogle diagnoser og at dette har givet et godt udfald for patienten.

 Antibiotika redder liv, men fra et patientsikkerheds-synspunkt kan de også udgøre en vis risiko, hvis det bliver givet for en forkert indikation. Faren for patienten er, at deres normalflora forandres og at resistente bakterier trives og vokser. Det kan lede til at antibiotikaens effekt hæmmes. Herudover kan de resistente bakterier også spredes til dyreejere og derfor er det vigtigt for AniCura at tage hånd om en ansvarsfuld anvendelse af antibiotika.

For andet år i træk, udførte AniCura et studie på diagnose-recept-studie på hunde i oktober. Data fra 200 cases blev indsamlet og de kom fra i alt 65 dyrehospitaler og -klinikker i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Østrig, Schweiz og Holland. De første resultater viser, at sårinfektion er den mest hyppige indikation og antibiotika mod beta-lactamaseproducerende stammer er den mest anvendte antibiotika.

Det er glædeligt at undersøgelsen viser, at vi i år har brugt meget små mængder af antibiotika klassificeret som kritisk vigtig (CIA) af WHO. Dette på trods af, at flere lande deltog i undersøgelsen dette år

Mere specifikke resultater fra dette års undersøgelse, sammen med forslag til forbedring, bliver kommunikeret ud til AniCuras dyrehospitaler og- klinikker. Herudover tilbyder AniCura kurser i antibiotikabrug, infektionskontrol og sårbehandling som en del af virksomhedens ambition om at værne om antibiotika og forbedre patientsikkerhed.

For mere information kontakt:

Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager at AniCura, +46 706 387 562, ulrika.gronlund@anicuragroup.com

Flere nyheder

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.