Vi har fået ny hjemmeside

Vi håber du kan lide den. Ved alle store systemskift, kan der ske fejl, så vi beklager fejl, hvis en knap ikke virker, eller der står "hund" i stedet for "kat". Vi garanterer, at vi godt kan kende forskel på hund og kat, når I besøger os på klinikken.

Henvisning

Danske dyreejere stiller stadig højere krav til den behandling, deres dyr får. Derfor henviser dyrlæger i stingende omfang deres egne patienter til specialiserede behandlinger hos deres kollegaer. Hos AniCura Københavns Dyrehospital har vi i over 100 år modtaget og behandlet i tusindvis af patienter fra dyrehospitaler i hele Danmark.

Jeg er dyrlæge og ønsker at henvise en patient

 

Vi prioriterer meget højt at holde vores henvisende kollegaer orien­teret om patienters forløb hos os.

Vi bestræber os på at orienteringen til henvisende kollega sker hurtigst muligt efter at behandlingen er foretaget. Orienteringen sker igennem epikriser og telefoniske tilbagemeldinger.

Vi opfordrer altid kæledyrsejere til at opfølgende behandling og eventuel efterbehandling sker igennem egen dyrlæge. Der kan dog være omstændigheder, hvor vi i samarbejde med ejer og specielt henvisende kollega vælger, at lade kontroller til en start i forløbet foregår hos os.

Hvis dit kæledyr er blevet henvist til os kan vi kontaktes på tlf. 3617 5711. 

 

Henvisning til AniCura Københavns Dyrehospital

Københavns Dyrehospital modtager henvisninger fra kollegaer i hele landet i en række fagområder som vist nedenfor. Inden for disse områder, har vi opbygget kompetencer, både uddannelses- og udstyrsmæssigt.

Under vores personaleoversigt kan du læse om den enkelte dyrlæges kompetencer.

Faglige sparring

Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du søger råd og vejledning til at komme videre med en patient.

Hvis du er henvisende dyrlæge kan du ringe på tlf. 3617 5711 og få et direkte nummer til vores henvisningskoordinator eller send en mail på: koebenhavn.henvisning@anicura.dk

Sådan henviser du

Ønsker du at henvise en patient til os kan du kontakte os på mail koebenhavn.henvisning@anicura.dk eller tlf. 3617 5711.

Vores henvisningspolitik

Hos AniCura Københavns Dyrehospital ser vi vores henvisende kollegaer som samarbejdspartnere. Vi gør vores bedste for at yde en god service til både dig, dine klienter og patienter.

Dyrehospitalet har en klar henvisningspolitik, som giver dig som henvisende kollega mulighed for at kommunikere med dyreejeren på den måde, du ønsker. Vi udfører udelukkende det arbejde, der specifikt er bedt om. Hvis andet skulle komme på tale, tager vi såfremt det er muligt direkte kontakt til dig som henvisende kollega.

VI prioriterer meget højt at holde vores henvisende kollegaer orien­teret om patienters forløb hos os. Vi bestræber os på at orienteringen til henvisende kollega sker hurtigst muligt efter at behandlingen er foretaget. Orienteringen sker igennem epikriser og telefoniske tilbagemeldinger. Vi opfordrer altid klienterne til at opfølgende behandling og eventuel efterbehandling sker igennem egen dyrlæge. Der kan dog være omstændigheder hvor vi i samarbejde med ejer og specielt henvisende kollega vælger at lade kontroller til en start i forløbet foregår hos os.

Henvisende kollegaer er altid velkomne til at ringe og diskutere en patient med os. Det kan både være vedrørende nuværende indlagte patienter, patienter som ønskes yderlig udredt eller patienter, som har været til udredning og hjemsendt. Henvisende kollegaer er naturligvis også velkomne til at ringe og diskutere en patient selvom dette ikke resulterer i en henvisning.

VORES HENVISNINGSKODEKS

  • Vi søger altid at informere den henvisende dyrlæge grundigt
  • Vi bruger supplerende epikriser efter behov
  • Vi holder løbende kontakt med henvisende kollega
  • Vi informerer klienten om at opfølgende behandling og eventuel efterbehandling sker igennem egen dyrlæge, medmindre andet er aftalt direkte med henvisende dyrlæge.

For at kunne give den bedst mulige oplevelse/behandling opfordre vi altid til at vi kontaktes per mail eller telefon for information omkring fremtidige henvisninger. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte vores henvisningskoordinator på koebenhavn.henvisning@anicura.dk eller tlf. 3617 5711.