Klinisk undersøgelse af hund

Eftersom hunde ikke selv kan formidle sin sygdomshistorie, er dyreejerens opgave som iagttager meget vigtig og blandt de afgørende faktorer for at stille den rette diagnose.

En klinisk undersøgelse begynder med, at dyrlægen optager en anamnese. Det vil sige; dyrlægen spørger ejeren om hundens sygdomshistorie. Det er derfor vigtigt at personen, som følger hunden til undersøgelsen, kender dyret godt. Hvis symptomerne kommer og går er det værdifuldt, hvis de kan dokumenteres på film eller billede. Har dyret været hos anden dyrlæge, kan en journalkopi fra denne klinik tages med til besøget.

Efter anamnesen udfører dyrlægen en klinisk undersøgelse, hvor blandt andet hundens almentilstand, luftveje og kredsløb (inkl. hjertefunktion og kapillærfyldningstid) undersøges. Yderligere observationer er dyrets fodringstand og hydreringsgrad samt en vurdering af dyrets bevægapperat. Afhængigt af hundens symptomer, lægges en plan for den videre udredning af patienten. Ofte kræves der blod– og urinprøve. Afhængig af lidelsens art, kan det derudover kræve vævsprøver, billeddiagnostiske undersøgelser så som røntgen, ultralyds – eller CT scanning. I specielle tilfælde skal yderligere udredninger foretages, f.eks. hormonanalyser eller mere avancerede undersøgelser hos specialdyrlæger.

Behandlingen af dyrets sygdom indledes når hunden er undersøgt og en diagnoses er stillet. I nogle tilfælde planlægges et yderligere besøg til videreudredning, for at kunne stille en diagnose før behandlingen (f. eks. for en del kirurgiske indgreb). Ejerne får behandlingsinstrukser og medicin (eller recept til medicin) med hjem til efterbehandling af dyret.

En del undersøgelser kræver særlige forberedelser inden besøget. For eksempel er det vigtigt, at dyret ikke har urineret lige før en ultralydsundersøgelse af urinblæren, eller optagelse af en urinprøve til videreudredning. Hvis hunden skal i narkose, skal patienten være fastende 8-12 timer for narkosen. Desuden kan det anbefales at optage en blodprøve før narkosen. Begge tiltag gøres for at højne sikkerheden ved narkosen. Bedøvelse af patienten kan i visse tilfælde være nødvendig for at undersøgelsen kan gennemføres. Ved udtagelse af blodprøver anbefales det også at dyret er fastende, da visse parametre er mere sikre på fastede dyr.

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.