Vi har fået ny hjemmeside

Vi håber du kan lide den. Ved alle store systemskift, kan der ske fejl, så vi beklager fejl, hvis en knap ikke virker, eller der står "hund" i stedet for "kat". Vi garanterer, at vi godt kan kende forskel på hund og kat, når I besøger os på klinikken.

Direkte refusion

Når dyrehospitalet eller dyreklinikken regulerer omkostningerne for en forsikret skade direkte med forsikringsselskabet, kaldes det direkte refusion. Ved direkte refusion indebærer det, at ejeren af dyret kun betaler en fast og en variabel selvrisiko, samt øvrige omkostninger, som ikke indbefattes i forsikringen, direkte til dyrehospitalet.

Kontakt en dyrlæge

Det kan eksempelvis være, hvis symptomerne eller anbefalingerne passer til dit dyr.

I det tilfælde at dyrehospitalet eller dyreklinikken har en aftale om direkte refusion med forsikringsselskabet, kan en direkte refusion ofte gennemføres i forsikringsselskabets åbningstider.

Hvis det bliver aktuelt med en direkte refusion, sendes regningen direkte til forsikringsselskabet. Alle direkte refusioner sker via fax, telefon eller e-post til forsikringsselskabet, som gennemser bilagene. Derefter meddeler de dyrehospitalet/dyreklinikken, hvor stor del af omkostningerne de dækker.

Forsikringsselskabet har ret til at nægte en direkte refusion. I dette tilfælde skal ejeren af dyret betale hele beløbet for besøget. Kvitteringen sendes derefter ind til ejerens forsikringsselskab, med henblik på en almindelig skadesregulering.

En forudsætning for direkte refusion er, at forsikringen er betalt. Er præmien ikke betalt, kan præmieskylden som regel fratrækkes forsikringserstatningen.