Henvisning til intern medicin

Intern medicinske patienter kan ofte være frustrerende og uoverskuelige for både dyreejer og behandlende dyrlæge. At kunne sparre med en kollega, som har fokus på den intern medicinske patient kan være en kærkommen hjælp til at løse vanskelige tilfælde.

Samtidig er intern medicinske lidelser ofte komplekse og kræver typisk mange diagnostiske undersøgelser undervejs, hvilket hurtigt bliver omkostningstungt for dyreejeren. Ekspertise omkring udredning af disse patienter giver sikkerhed for, at klientens penge prioriteres mest hensigtshensigtsmæssigt i diagnosejagten og at patienten hurtigst muligt kommer tilbage til normal funktion og livsstil.

Vi tilbyder udredning af intern medicinske lidelser inden for områderne endokrinologi, gastroenterologi, urologi og nephrologi, hepatologi, oncologi, hæmatologi, endoskopiske undersøgelser og ultralydsundersøgelser.

Hvornår henviser du?  • Når du er endt i en faglig blindgyde i forhold til udredning.
  • Når du har stillet en diagnose, du har begrænset erfaring med og har brug for sparring og hjælp til indkøring af medicinering og monitoreringsprocedurer.
  • Din klient ønsker mere end det du og din praksis kan tilbyde.

Eksempler på henvisningsområder:  • Vurdering og tolkning af hæmatologiske, biokemiske samt endokrinologiske prøvesvar.
  • Udførsel af div. clearance og stimulationstests.
  • Udredning af hjertelidelser.

- mave-/tarmkanal

- øvre og nedre luftveje, herunder BAL (bronchoalveolar lavage).

  • Udtagning af div biopsier og aspirater samt cytologisk vurdering heraf.

Udredning og behandling af medicinske patienter udføres altid i tæt samarbejde med henvisende dyrlæge med fokus på den aktuelle problemstilling, der er henvist for. Der undersøges og behandles altså ikke for andre forhold med mindre det specifikt er aftalt med henvisende dyrlæge og dyreejer.

Henvisende dyrlæge modtager altid en epikrise og en tæt sparring efterfølgende sikrer et optimalt videre behandlingsforløb.

Udredning af henviste intern medicinske patienter udføres af dyrlæge Niels Henrik Lund, European Master of Small Animal Veterinary Medicine (EMSAVM) og fagdyrlæge Søren Haubro, ESVPS GPCert. SAM
Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.