Vi har fået ny hjemmeside

Vi håber du kan lide den. Ved alle store systemskift, kan der ske fejl, så vi beklager fejl, hvis en knap ikke virker, eller der står "hund" i stedet for "kat". Vi garanterer, at vi godt kan kende forskel på hund og kat, når I besøger os på klinikken.

Back to www.anicura.dk

Henvisnings til dermatologi

Vi tilbyder udredning af den dermatologiske problempatient i tæt samarbejde med henvisende dyrlæge.


Vi laver alle former for hudundersøgelser – og udredninger, herunder cytologi, mikrobiologi, hudskrab, tapetest, bioptering og screeningstest (Heska mv), så der med baggrund i en præcis diagnose kan igangsættes en målrettet behandlingsplan for patienten.

Henviste patienter afsluttes med grundig epikrise og plan for fremtidig behandling og håndtering til både henvisende dyrlæge og ejer, så der bliver fulgt op på patienten fremover. Der ydes desuden løbende telefonrådgivning for henvisende dyrlæge i det efterfølgende forløb.

Dermatologiske udredninger foretages af fagdyrlægerne Jacob Kjær Larsen og Søren Haubro, der gennem efteruddannelse, deltagelse i kongresser og et stort patientflow, har opnået stor viden og erfaring inden for dermatologien. Begge er medlemmer af DVEN (Dansk veterinærdermatologisk netværk).