Vi har fået ny hjemmeside

Vi håber du kan lide den. Ved alle store systemskift, kan der ske fejl, så vi beklager fejl, hvis en knap ikke virker, eller der står "hund" i stedet for "kat". Vi garanterer, at vi godt kan kende forskel på hund og kat, når I besøger os på klinikken.

Back to www.anicura.dk

Vi modtager henvisning af patienter inden for et bredt kirurgisk område, bl.a.:

  • Bughulekirurgi generelt, herunder kirurgi på indre organer og hulorganer
  • Sene- og ligamentkirurgi
  • Oto-pharyngo-laryngo-kirurgi
  • Oral- og maxillofacial kirurgi
  • Anlæggelse af div. dræn og sonder
  • Rekonstruktiv kirurgi
  • Cancerkirurgi
  • BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome)
  • Operativ trepanation og skylning af sinus frontalis ved Aspergillus sinuitis
  • Explorativ laparotomi


Henviste kirurgiske patienter hjemsendes med skriftligt materiale og vejledning til ejer i det efterfølgende forløb, ligesom henvisende dyrlæge modtager en udførlig epikrise om den udførte behandling.

For henvisning af specialkirurgi kontakt da fagdyrlæge Kenneth Sandholdt - GPCert(SAS): General Practitioner Certificate in Small Animal Surgery.