Vi har fået ny hjemmeside

Vi håber du kan lide den. Ved alle store systemskift, kan der ske fejl, så vi beklager fejl, hvis en knap ikke virker, eller der står "hund" i stedet for "kat". Vi garanterer, at vi godt kan kende forskel på hund og kat, når I besøger os på klinikken.

Henvisning til reproduktion

Vi modtager henvisning af patienter inden for alle aspekter af området reproduktion. Henviste patienter udredes i tæt samarbejde med henvisende dyrlæge, der efterfølgende modtager en epikrise over udredningsforløbet.

Eksempler på henvisningsområder:

  • Fastsættelse af parringstidspunkt (progesteronmåling, vaginoskopi, vaginal cytologi)
  • Tapning og sædkvalitetsvurdering
  • Inseminering (frisk og frostsæd)
  • Drægtighedsdiagnostik
  • Udredning af fertilitetssproblemer
  • Udredning af østrussymptomer på trods sterilisation


For henvisning af patienter på reproduktionsområdet kontaktes fagdyrlæge Jacob Kjær Larsen