AniCura Varde Dyrehospital foretager al konsultation, diagnosticering og behandling efter fastlagte og anerkendte dokumenterede rutiner i en åben og konstruktiv kommunikation med kunderne, hvor der lægges vægt på patienternes velfærd og forebyggelse af sygdom og fejlbehandling.

Medlemskab af ISO-dyrlægen indebærer først og fremmest at vi lytter til dig og din mening, men det indebærer også, at vi foretager løbende kontrol, og dokumenterer og kvalitetssikrer alt, hvad vi foretager os. 

ISO-dyrlægen er en certificeringsordning som sætter dig – vores kunde – i centrum. Der er særlig fokus på kvalitet og tryghed.

Certificeringsordningen er udbudt under Den Danske Dyrlægeforening og er et “kvalitets-blåstempel” og vi er meget stolte af denne anerkendelse af vores faglighed og ledelsesorganisation.