Autoriseret fagveterinærsygeplejerske

Særlige kompetencer

Anæstesi

Sarah Louise Lund Petersen er uddannet veterinærsygeplejerske fra Rødding Dyrehospital i 2009.

Hun har forud for uddannelsen til veterinærsygeplejerske taget en uddannelse som jordbrugsteknolog med speciale i kvæg og i flere år kørt som rådgiver inden for dette område.

Sarah Louise færdiggjorde sin fagveterinæruddannelse i anæstesi i 2015, og har således særlige kompetencer indenfor anæstesi og smertebehandling. Derfor er hun primært at finde på vores operationsstuer. Sarah Louise har dog også kompetencer inden for alle andre fagområder, der normalt varetages af veterinærsygeplejersker på et moderne dyrehospital.

Privat bor Sarah Louise på en stor gård med sortbroget malkekvæg sammen med sin kæreste, to døtre, en hund og flere udekatte. Fritiden bruger hun på sine fire frieserheste.