Veterinærmedicin

AniCuras målsætning er at stile mod den højest mulige veterinærmedicinske kvalitet. Derfor satser vi på løbende kompetenceudvikling for alle vores medarbejdere samt på forskning og avanceret teknisk udstyr til alle former for diagnostik og behandling.

Kompetence og patientsikkerhed

I AniCura har vi cirka 800 dyrlæger ansat. Mange af dem anses for at være blandt Europas førende specialister inden deres fagområder. Med deres erfaring og ekspertise har de hjulpet og behandlet millionvis af hunde, katte og andre familiedyr.

For os er det lige så vigtigt, at dit dyr har adgang til den højeste ekspertise og seneste teknologi, som, at både du og dit dyr får en professionel og positiv oplevelse. Vi synes, at det er vigtigt, at du som dyreejer får saglig information udleveret på en tryg måde.

Vi er med til at drive den veterinærmedicinske udvikling

Vi har etableret partnerskaber med prominente specialister og ansete veterinærmedicinske institutioner i mange lande, og vi driver forskningsprojekter både inden for AniCura og i samarbejde med forskellige universiteter. På den måde kan vi konstant forbedre vores kompetencer og dele den seneste viden inden for veterinærmedicinsk udvikling.

AniCuras arbejde med veterinærmedicinsk udvikling hviler på tre hjørnesten: 
AniCuras Videnskabelige Råd er ansvarlig for, at vores generelle ydelser er baseret på bedst tilgængelig videnskabelig viden. Rådet arbejder ligeledes med kvalitetssikring og forskningsstrategi.

AniCuras Veterinærmedicinske Udviklingsråd sørger for global vidensdeling, etik og strategisk udvikling. I vores forskellige emnegrupper, som er åbne for alle veterinærmedarbejdere inden for de forskellige discipliner, sker der løbende udveksling af viden mellem og inden for forretningsområderne.

Vi er en betydelig uddannelses- og højringsinstans

Vi tror på styrken af samarbejde. Mange af branchens dygtigste dyrlæger og veterinærsygeplejersker kommer til os for at blive uddannet grunde og grundet vores aktive udveksling af viden internt. Vi er i tæt kontakt med dyrlæger, som henviser patienter med behov for specialistbehandling eller intensiv pleje hos os. Ved at lære af hinanden og arbejde sammen udvikler vi branchen og bliver endnu bedre!

Hygiejne og antibiotika

I takt med at infektioner med antibiotikaresistente bakterier bliver hyppigere hos både mennesker og dyr, stilles der højere krav til smitteforebyggelse, hygiejne og fornuftig antibiotikaanvendelse, hvilket er noget, som vi hos AniCura tager meget alvorligt.

Antibiotikaresistens er et voksende og globalt problem hos både mennesker og dyr. Inden for AniCura arbejder vi aktivt med at begrænse spredningen af antibiotikaresistente bakterier og mindske behovet af antibiotikabehandling. Det gøres ved at udarbejde interne hygiejneplaner, standardiserede hygiejnerutiner og uddannelse af samtlige ansatte inden for hygiejne og kvalitetskontrol. God hygiejne mindsker nemlig risikoen for sundhedsrelaterede infektioner og behovet for antibiotikabehandling.

Se AniCuras kvalitetsrapport fra 2016.

Læs mere om veterinærmedicin inden for AniCura.