Toggle menu

Sammenligning af priser


Hvad koster dyrlægebehandling – i virkeligheden?

Dyrlægemarkedet er frit. Du kan som dyreejer frit henvende dig til det dyrehospital du foretrækker i forhold til dit dyrs behov. Dyreklinikker, der fokuserer på grundlæggende pleje, kan arbejde med lavere samlede omkostninger og dermed potentielt lavere priser end dyrehospitaler, der tilbyder specialiseret faglært personale og avanceret udstyr.

På AniCura arbejder vi sammen om at levere højkvalitets dyrlægebehandling. Vi er i front af udviklingen af veterinærmedicinsk kvalitet og ekspertise, og vi investerer betydeligt i avanceret udstyr, patientsikkerhed og hygiejne.

Lokale priser på et konkurrencepræget marked

I AniCura sættes alle priser lokalt. Det betyder, at de individuelle klinikker selv bestemmer prisniveauet.

Prisen kan afspejle typen af pleje og behandling, tiden brugt til pleje kompetencer og specialiseret ekspertise, kvalitet og adgang til bestemt medicinsk udstyr, beredskab, bemanding og tilgængelighed på døgnet.

Prisoverslag oplyses naturligvis, hvis du beder om det, ligesom du kan få en daglig opsummering af omkostningerne, hvis dit kæledyr er indlagt.

Prissammenligninger - kun relevant, når vi sammenligner æbler med æbler

Sundhedssystemet for dyr er i modsætning til det humane sundhedssystem ikke skattefinansieret, hvilket betyder, at du som kæledyrsejer selv skal betale de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med behandlingen. Derfor er det interessant med prissammenligninger - men også svært, hvis de skal være korrekte.

Dyrehospitaler og -klinikker har relativt store forskelle i forhold til behandlingsniveau, medicinsk fokus og udbud, hvilket betyder, at det kan være en udfordring at foretage nøjagtige prissammenligninger. Mange af AniCuras store dyrehospitaler har fokus på specialiseret dyrlægebehandling, hvilket typisk betyder højere gennemsnitlige omkostninger end dyreklinikker eller privatpraktiserende dyrlæger, der udfører en større andel af grundlæggende pleje.

Samme diagnose – forskellig behandling

For at lette sammenligning af priserne i medierne forekommer forenklinger ofte, når der skal sammenlignes almindelige diagnoser. Desværre kan forenklingerne skabe store fejl, idet sammenligningen ikke tager hensyn til omfanget af undersøgelse og behandling eller tid til pleje.

At tage sig af de enkelte patienter varierer, alt afhængigt af, hvorvidt det er en indledende undersøgelse eller en patient med gentagne eller kroniske symptomer, der er henvist til en specialist for yderligere undersøgelse. Dette betyder, at undersøgelse og behandling af to patienter kan variere, selvom de har fået samme diagnose. For dig som kæledyrsejer er det derfor vigtigt at vide, at omfanget af den medicinske undersøgelse altid foregår i tæt dialog med dig - ingen undersøgelser eller behandlinger begynder uden din tilladelse. Variation i dyrlægens viden og erfaring, og hvilken kvalitet af udstyr, der anvendes, påvirker også kvaliteten og dermed prisen.

Tilfredse kunder - en forudsætning

I AniCura mener vi, at højkvalitets dyrlægebehandling, udført af dygtige og engagerede medarbejdere, fører til tilfredse dyreejere og mere raske og velfungerende patienter. Vi tager vores mission meget alvorligt og arbejder hårdt for at imødekomme de stigende krav og behov. Det er vigtigt for os at både dyr og ejere af kæledyr kan føle sig sikre under deres besøg, og vi er ydmyge overfor den tillid vores kunder viser os. AniCura har siden 2011 været så heldig at blive besøgt af flere og flere patienter hvert år. Vi er overbevist om, at en af grundene til dette er, at vores kunder sætter pris på vores kvalitet og den omfattende indsats, der finder sted i AniCura for at skabe fremtiden for dyrlægebehandling.

Kontakt os!