Hygiejne og patientsikkerhed

Patientsikkerhed er i fokus for AniCuras veterinærmedicinske kvalitetsarbejde. Det betyder, at de dyr, der besøger vores dyrehospitaler eller klinikker, skal have behandling baseret på både det bedst tilgængelige videnskabelige grundlag og på gennemprøvet erfaring. Desuden skal behandlingen ske sådan, at dyrene ikke rammes af smitte eller anden behandlingsskade.

Behandlingshygiejne

Sygdomme, der rammer patienter, fordi de har kontakt med behandlingssystemet, kaldes behandlingsrelaterede infektioner. De forekommer hos både mennesker og dyr og den eneste måde at reducere risikoen for, at patienten bliver ramt af en behandlingsrelateret infektion, er at have en god behandlingshygiejne. Grundlaget for god behandlingshygiejne er rene hænder, arbejdstøj, udstyr og lokaler.  I AniCura arbejder vi aktivt for hele tiden at forbedre behandlingshygiejnen.

En god behandlingshygiejne mindsker spredningen af de fleste smitstoffer inklusive de antibiotikaresistente bakterier. Dette er vigtigt, ikke kun for vores patienter, men også for mennesker, eftersom risikoen for, at dyreejere og veterinærsygeplejepersonale bliver smittet af antibiotikaresistente bakterier, også falder. 

Videnskabelig evidens som grundlag

Som del i kvalitetsarbejdet – at vores patienter skal behandles ifølge videnskabelig evidens og gennemprøvet erfaring – indgår, at vi skal anvende antibiotika på bedre måder. Konkret betyder det, at vi følger Sveriges Veterinärförbunds antibiotikapolicy for hund og kat, samt at vi hvert år undersøger vores antibiotikaanvendelse for at kunne forbedre os. Dette er også en del af AniCuras arbejde for at reducere spredningen af antibiotikaresistente bakterier i samfundet.

Ansvarsfuld håndtering af antibiotika

Som dyreejer kan du også bidrage til at mindske spredningen af antibiotikaresistens ved at følge dyrlægens anvisninger om eksempelvis sårbehandling, vask, ørerens eller brug af krave/bodystocking. Det er vigtigt, at du, hvis dit dyr får antibiotika, kontakter dyrlægen, hvis behandlingen ikke forbedrer dyrets tilstand, eftersom dette kan tyde på, at dyret har fået en infektion forårsaget af antibiotikaresistente bakterier. I en del tilfælde kan det blive nødvendigt at skifte antibiotika. I så fald tages en prøve til bakteriologisk dyrkning og resistensbestemmelse for at vejlede dyrlægen til den rette antibiotikabehandling.

Indenfor AniCura kontrolleres desuden de diagnostiske analyser, som bliver anvendt, for at bistå dyrlægen med korrekt information, så dit dyr kan få den rette behandling og pleje.

Kontinuerlig uddannelse

For yderligere at forbedre patientsikkerheden arbejder vi inden for AniCura med at forhøje kommunikationsevnen hos vores personale, så behandling og pleje af dit dyr bliver så tydelig som muligt for dig som dyreejer. På samme måde foretager vores virksomheder registrering og opfølgning af de eventuelle fejl, der bliver begået, for at kunne forbedre rutiner og forhindre, at der sker fejl.