Narkose indebærer, at dyret via et narkosemiddel mister bevidstheden/bedøves. Dette kan være nødvendigt inden en undersøgelse eller operation. I kombination med smertestillende præparater, medfører narkosen at dyret ikke er bevidst om undersøgelsen/operationen, undgår smerte under narkosen og mindsker denne efter opvågning.

Odense

Rugårdsvej 105 5000 Odense C
Rutevejledning +45 6616 0280

Bedøvelse og operationer

På Odense Dyrehospital anvender vi sikre og moderne bedøvelsesmidler og –principper, der kan sammenlignes med forholdene på menneskehospitaler. 

Et typisk bedøvelsesforløb

Dette gøres for at sikre, at det er forsvarligt at foretage bedøvelsen. Herefter gives en beroligende indsprøjtning – en forbedøvelse, der dels gør selve bedøvelsen mere sikker, og samtidig får patienten til at slappe af.

Under selve bedøvelsen anvender vi overvågningsudstyr der er koblet til den enkelte patient. Her sker en løbende kontrol af patientens vejrtrækning, hjerte, kredsløb og temperatur. Ved den mindste afvigelse vil overvågningsapparaturet give en alarm i form af en lyd, så veterinærsygeplejerske og dyrlæge der hele tiden er omkring patientent under bedøvelsen, kan foretage de nødvendige justeringer.

Odense

Rugårdsvej 105 5000 Odense C
Rutevejledning +45 6616 0280