Operation af kræftknude hos hund

Kirurgi kan ofte være førstevalg af behandling ved mange cancerlidelser.

Odense

Rugårdsvej 105 5000 Odense C
Rutevejledning +45 6616 0280

Odense Dyrehospital har specialkompetencer i kræftkirurgi. Som eksempel på kræft-kirurgi vises her blandingshunden Max, der er ramt er kræft i venstre forben - et såkaldt bløddelssarcom. Denne aggressive kræftform kan ikke bortopereres, og eneste mulighed for helbredelse er en amputation af forbenet eller en dyr og kompliceret strålebehanding.

For mange lyder det voldsomt med en benamputation, og det er også et stort indgreb, men for hunden er det ikke synd - den kommer sig fuldstændigt, og klarer sig fint på tre ben - se videoen af Max herunder, hvor den leger på stranden sammen med sin hundekammerat.

Med vores centrale beliggenhed midt i landet, og med faglig kompetence i form af specialdyrlæge i onkologi, dertil CT-scanner og andet specialudstyr, fungerer Odense Dyrehospital som center for kræftbehandling, ikke bare for Jylland og Fyn, men for hele Danmark. Vi modtager således hunde og katte med kræft til udredning og behandling fra hele landet.

Mange hunde og katte får desværre også kræft ligesom os mennesker. Som hos mennesker er det helt afgørende, så tidligt som muligt i et kræftforløb, at få stillet en korrekt diagnose, så en relevant behandling kan sættes igang.

Mange af de former for kræft som rammer hunde og katte, kan heldigvis helbredes med en operation. Skulle det ikke være tilfældet kan vi på Odense Dyrehospital også tilbyde medicinsk terapi med f.eks. kemoterapi. Med minimale bivirkninger vil kemoterapi, i mange tilfælde, kunne sikre dit familiedyr en længere overlevelse med kræftsygdommen, og samtidig en god livskvalitet.

Specialdyrlæge i onkologi, Peter Maasbøl Skov, har gennemført et 3 årigt efteruddannelsesforløb gennem Den Danske Dyrlægeforening og Københavns Universitet, med efterfølgende eksamination i 2007. Uddannelsen indebar bl.a. ophold ved universiteter og onkologiske institutioner i USA og England.

Udredning

Når et kæledyr rammes kræft, kræver det en grundig undersøgelse for at ikke blot at stille en korrekt diagnose, men også for at kunne udtale sig om muligheder for behandling og forventninger til hvordan fremtiden til forme sig for den pågældende patient...

3 vigtige spørgsmål der skal besvares

Samlet kalder man de forskellige undersøgelser en patient skal igennem for en udredning. I den endelige udredning af et kæledyr med kræft, er det helt afgørende, at få svar på følgende spørgsmål:

  1. Hvad er det?
  2. Hvor er det?
  3. Hvor slemt er det?

Med svar på disse tre spørgsmål, vil vi kunne give dig en fornuftig melding på hvilke terapimuligheder der er, og ikke mindst hvilke overlevelseschancer dit kæledyr har - altså hvad kan du forvente af fremtiden.

Hvad kræves der så for at kunne besvare disse tre spørgsmål?

En udredning af en kræftpatient vil typisk bestå af minimum en grundig klinisk undersøgelse, en blod- og urinprøve og en celleprøve fra selve kræftknuden. Med disse undersøgelser, vil vi ofte kunne få svar på spørgsmål 1: "Hvad er det".

Dernæst tages der stilling til hvilke yderligere undersøgelser der skal foretages. Det kan bl.a. omfatte billeddiagnostik i form af f.eks. ultralydsscanning, røntgen, kikkertundersøgelse eller CT-scanning. Disse undersøgelser vil give svar på spørgsmål 2: "hvor er det (i kroppen)".

Endelig vil det ofte komme på tale, at udtage en vævsbiopsi, for at få et nøjagtig kendskab til hvilken type kræft der er tale om, samt ikke mindst hvor aggressiv den er. Hermed svar på 3. spørgsmål - "hvor slemt er det".

Kemoterapi

Bestemte typer kræft hos hund og kat er specielt velegnet til at behandle med kemoterapi - det gælder især leukæmi og mastcelletumorer, men også en række andre kræftlidelser kan med fordel behandles med kemoterapi. Odense Dyrehospital og specialdyrlæge i onkologi Peter Maasbøl Skov, er som de eneste i Region Syddanmark certificeret af Den Danske Dyrlægeforening til at anvende kemoterapi til familiedyr.

De forskellige former for kræft, som desværre kan ramme vore familiedyr, er for langt de fleste typers vedkommende fuldstændig de samme, som kan ramme os mennesker. Og behandlingen med f.eks. kemoterapi er derfor også ofte den samme.

Den største forskel består i den dosis der anvendes. Til behandling af hunde og katte anvendes ofte kun 1/3-del eller mindre end man ville anvende til et menneske. Pga af denne reducerede dosis undgår man ofte de store bivirkninger, som eller ses hos mennesker i form af bl.a. hårtab. Dyrene taber ikke pelsen, og har ofte kun forbigående kvalme og diarré 1-2 døgn efter en behandling. Og det er meget vigtigt for os, at dyrene ikke får voldsomme bivirkninger af kemoterapi - det kan simplethed ikke forsvares.

Selv med den reducerede dosis kan vi opnå gode resultater i behandlingen, og ofte vil kræftlidelsen trække sig helt tilbage i løbet af få dage - men forsvinde helt vil den desværre sjældent. Men i den periode, hvor kræften har trukket sig tilbage, vil dyrene have det helt som når de ikke har kræft, og livskvaliteten være rigtig god.

Men på et eller andet tidspunkt - typisk i løbet af 6-24 måneder - vil kræften igen vokse frem, og her kan man så forsøge endnu en kur med kemoterapi, evt. med en anden type end den der blev anvendt i første behandling.

 

Odense

Rugårdsvej 105 5000 Odense C
Rutevejledning +45 6616 0280