Klagevejledning

Hvis du ikke mener, at have fået den behandling på dyrehospitalet du har krav på, har du mulighed for at klage.

Vi håber imidlertid, at du før en officel klage, vil drøfte sagen endnu en gang med os, f.eks. ved henvendelse til dyrehospitalets direktør, Mette Nielsen. Mette kan træffes telefonisk (66160280), via email mette.nielsen@anicura.dk eller via brev med almindelig post

Giver det ikke det ønskede resultat, kan du følge denne klagevejledning: