Klagevejledning

Hvis du ikke mener, at have fået den behandling på dyrehospitalet du har krav på, har du mulighed for at klage.

Vi håber imidlertid, at du før en officel klage, vil drøfte sagen endnu en gang med os, f.eks. ved henvendelse til dyrehospitalets direktør, Simon Vølund. Simon kan træffes telefonisk (66160280), via email simon.voelund@anicura.dk eller via brev med almindelig post

Giver det ikke det ønskede resultat, kan du følge denne klagevejledning: