HD, PennHIP og gravhunderygge

Odense Dyrehospital er certificeret til at foretage røntgenoptagelser af hofter, albuer og skuldre mhp avlsgodkendelse gennem Dansk Kennel Klub. Det samme gælder røntgenoptagelser af gravhunderygge for Dansk Gravhunde Klub. Derudover er vi certificeret i anvendelse af den amerikanske PennHIP-metode, for fastlæggelse af graden af løshed i hofteled hos hunde.

Se mere om HD, AD, OCD, PennHIP og gravhunderygge her.