AniCura først med kvalitetsrapport

AniCura publicerer i dag den første gennemgribende kvalitetsrapport nogensinde indenfor det veterinære område. Inspiration til rapporten kommer fra hospitalsvæsnet og har til formål at inspirere til yderligere vidensdeling og kvalitetsudvikling.

Rapporten beskriver AniCura nye systematiske kvalitetsarbejde "QualiCura". Målsætningen er at øge patientsikkerheden og forbedre det medicinske resultat for AniCuras patienter. QualiCura omhandler flere områder som eksempelvis hygiejne, antibiotikahåndtering, diagnostikkvalitet og kompetenceudvikling.

AniCuras kvalitetsrapport 2015 er resultatet af et kontinuerligt udviklingsarbejde for at skabe den bedste behandling muligt til vores kæledyr. Denne type rapporter er normale indenfor humanmedicin, men er aldrig tidligere publiceret indenfor veterinærmedicin. 

"AniCura stræber efter at skabe Europas bedste behandling af kæledyr, og det kræver konstant udvikling. Dyreejere som besøger os har høje forventninger og oplever ofte at vi har kortere ventetider, højere tilgængelighed og højere serviceniveau end i den humane hospitalsverden. Med denne rapport synliggør vi AniCuras systematiske kvalitetsarbejde, noget vi tror på er vigtigt for veterinærbranchen i både Norden og Europa. Vi håber på at resten af branchen følger efter på dette område."

Rapporten er en opsummering af mange af AniCuras lancerede kvalitetsinitiativer og prioriterede områder, samt områder med behov for øget fokus og med mulighed for udvikling. Dette samles og prioriteres nu betydeligt i forbindelse med det systematiske kvalitetsarbejde i QualiCura. Ligesom i den humane hospitalsverden, har patientsikkerhed nu fået et meget større fokus igennem QualiCura.

 

Læs mere om AniCuras kvalitetsrapport