AniCura Danmark reducerer antibiotikaforbrug

AniCura Danmark reducerer brugen af antibiotika

Brugen af antibiotika skal nedbringes, for at sikre den enkelte patient den bedste behandling og samtidig minimere risikoen for resistente bakterier blandt dyr og mennesker. Derfor har AniCura sat et ambitiøst mål og har allerede nedbragt brugen 66% på 4 år.

Overforbrug af antibiotika kan resultere i spredningen af resistente bakterier – det gælder både hos mennesker og dyr. En udbredt misforståelse er, at antibiotika ikke har nogle bivirkninger. Denne misforståelse er heldigvis ved at blive manet til jorden og derfor er fokus nu på at bruge antibiotika med omhu.

AniCuras dyrehospitaler i Danmark har over en periode på 4 år nedbragt brugen af antibiotika med 66,8%. I 2016 fik 19% af vores patienter på en uge antibiotika. I 2020 fik blot 6,3% af vores patienter på en uge antibiotika. Det vil sige, at vi i dag kun bruger en tredjedel af den mængde antibiotika, vi brugte i 2016. 

Optimeret udredning af den enkelte patient 

Vores dyrehospitaler har gjort store fremskridt og arbejdet målrettet mod at nedbringe mængden af behandlinger med brug af antibiotika. Det er de blandt andet lykkedes med ved at: 

Hos AniCura går vi op i kun at give antibiotikabehandling, når det er nødvendigt. Det er bedre for den enkelte patient og den globale sundhed. For at komme i mål med dette, har vi optimeret vores udredning og diagnosticeringsprocesser for den enkelte patient. I denne forbindelse har AniCura udarbejdet konkrete guidelines for, hvordan antibiotika skal bruges til de 6 mest forekommende sygdomme, som dyrehospitalerne oplever.   

Hos AniCura tror vi på, at vi kan gøre det endnu bedre og nedbringe antibiotikaforbruget yderligere. Derfor har vi sat et mål om, at vi i 2030 maksimalt behandler 5% af vores patienter med antibiotika.  

Læs mere om AniCuras arbejde med at nedbringe antibiotikaforbruget her