Vi har fået ny hjemmeside

Vi håber du kan lide den. Ved alle store systemskift, kan der ske fejl, så vi beklager fejl, hvis en knap ikke virker, eller der står "hund" i stedet for "kat". Vi garanterer, at vi godt kan kende forskel på hund og kat, når I besøger os på klinikken.

Fondet’s tilblivelse 

Fonden “Bamses Venner” blev stiftet d. 1/7 1993 i henhold til et testamente fra ægtefællerne Jenny Dorthea Thomsen og Valter Skovhus Thomsen. Deres ønske var med fonden at hjælpe økonomisk trængende personer, således at de kunne få deres kæledyr behandlet hos en dyrlæge. 

De havde en speciel tilknytning til Dyrlæge Viggo A. Mortensen, Dyrehospitalet Hobrovej og ønskede, at han skulle være den første veterinærfaglige person i fondsbestyrelsen. 

Dyrehospitalet Hobrovej er efterfølgende i 2010 blevet til Dyrehospitalet City Syd og hedder i dag AniCura Dyrehospitalet City Syd, 

 

Fondens formål 

Fondens formål er at støtte socialt nødlidende personer med henblik på at ansøgerne har mulighed for at for at bevare deres livskvalitet. 

Kriteriet for ydelsen af tilskud er ansøgerens økonomiske trang og den pågældendes mulighed for at bevare eller opnå livsglæde. 

Nødlidende og ensomme pensionister, herunder handicappede med tilknytning til Nørrejylland har en førsteret til at modtage en støtte. 

Bestyrelsen kan lægge vægt på at ansøgeren ikke via den almindelige socialforvaltning har mulighed for at opnå den pågældende støtte uanset om støtten vil resultere i at personerne bevarer eller opnår væsentlig livsglæde. 

 

Ansøgning til Bamses Venner

Luk

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.