Bedøvelse

Vi er meget bevidste om det ansvar vi bærer, når vi bedøver familiedyr!

Når en patient skal opereres eller have udført komplicerede undersøgelser er det nødvendigt med bedøvelse (=narkose). Det er også nødvendigt med bedøvelse ved behandlinger som tandrensning og dybdeoprensning af ører.

Det er et stort ansvar at bedøve et familiedyr og derfor er både sygeplejersker og dyrlæger efteruddannet og trænet i at udføre bedøvelse. AniCura Aarhus Dyrehospital har investeret i avanceret bedøvelsesudstyr af samme slags som også benyttes på landets hospitaler til mennesker. Under hele bedøvelsen overvåges dyret konstant af både personale og overvågningsudstyr, og der udfyldes løbende en bedøvelsesjournal. 

På grund af de sikre og moderne bedøvelsesmidler vågner patienten hurtigt efter bedøvelsen.

Før bedøvelsen
Patienten skal være fastet, hvilket vil sige at den ikke må indtage føde efter midnat aftenen før operationen. Der må gerne være vand til rådighed i løbet af natten.

Efter bedøvelsen
Patienten overvåges nøje under opvågningen på Aarhus Dyrehospital og forlader ikke dyrehospitalet før den er helt vågen. Dog kan hunden eller katten være noget træt om aftenen, hvilket blandt andet skyldes den smertestillende medicin, der er givet i forbindelsen med indgrebet. Der må gerne tilbydes foder samme aften, men dog kun i små portioner og ikke for meget.  

Brachiocephale/"fladnæsede" racer: Bulldogs, mops, boxere etc. 
Da luftvejene på disse racer er mindre end hos andre hunde, kræver det særligt omhu at bedøve disse. På Aarhus Dyrehospital bedøver vi dagligt hunde af disse racer og har derfor stor rutine i det. 

Luk

Fejl

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.