Vi har fået ny hjemmeside

Vi håber du kan lide den. Ved alle store systemskift, kan der ske fejl, så vi beklager fejl, hvis en knap ikke virker, eller der står "hund" i stedet for "kat". Vi garanterer, at vi godt kan kende forskel på hund og kat, når I besøger os på klinikken.

Praktiske oplysninger

Her du finde svar på nogle ofte stillede spørgsmål omkring nogle praktiske forhold

Hvad skal vi forvente? 

Indlevering

 • Patienter, der skal gennemgå en undersøgelse eller en operation, indleveres på et aftalt tidspunkt inden kl. 9
 • Patienterne til operationer og blodprøvetagning skal være fastede. D.v.s. de må ikke have spist senere end kl. 24.00 aftenen før. De må gerne få vand. Gnavere skal dog IKKE fastes.
 • Det er vigtigt at patienten luftes grundigt inden indlevering.
 • Da vi er et stort sted med mange kritiske patienter tillader vi af sikkerhedsmæssige hensyn til alle indlagter patienter ikke dyreejere adgang til vores forberedelses -og operationsområder.
 • Planlagte operationer finder som udgangspunkt afsted i løbet af dagen, men kan være nødsaget til at blive udskudt til dagen efter ved akutte indlæggelser af kritiske patienter.
 • Det kan være nødvendigt at dyrlægen kontakter dig i løbet af undersøgelsesforløbet/ operationsforløbet. Derfor skal du efterlade et telefonnummer hvor vi kan træffe dig på.
 • Hvis dit dyr er sygeforsikret, og dit forsikringsselskab samarbejder med os, kan du aftale direkte skadesrefusion med os. Husk policenr og underskriv fuldmagt. (Se nærmere om dette under afsnittet sygeforsikring).

Under indlæggelsen

 • Der afholdes stuegang hver formiddag kl 9.30-10, hvor alle dyrlæger og veterinærsygeplejersker gennemgår indlagte patienter. Her bliver det også bestemt, hvornår på dagen dit kæledyr skal undersøges og evt. opereres.
 • Dit kæledyr klargøres til operation ved at der bliver lagt et venekateter i det ene forben. Hermed sikres hurtig og forsvarlig adgang til blodprøver, væske og medicinering. Operationsområde barberes, afvaskes og desinficeres.
 • Hvis det er aftalt udtages blodprøver.
 • Veterinærsygeplejerske og sygeplejeelever sørger for kontrolleret og kærlig opvågning efter overstået operation.

Afhentning

 • De fleste patienter kan afhentes på et aftalt tidspunkt sidst på dagen. I forbindelse med afhentningen vil du få en grundig forklaring af dyrlægen og der vil evt. blive udleveret medicin og/eller kosttilskud og/eller specialdiæt afhængigt af patientens problem.

 • Ved større operationer såsom operation af korsbånd eller grå stær vil du først skulle hente dit kæledyr dagen efter. Dette sker for at dit dyr kan blive forsvarligt smertedækket, og de nødvendige opfølgende kontroller kan ske inden I ses igen :-)

Henviste patienter

Undersøgelser og behandling foretages i løbet af den første halvdel af dagen og de fleste patienter kan hjemsendes samme dag. I nogle tilfælde strækker undersøgelse og behandling sig over mere end én dag og da aftales hjemsendelse senere. 

Vi har stor forståelse for at mange henviste patienter kommer langvejs fra. Vi er gerne behjælpelige med forslag til hvordan dagen kan bruges i Århus og vi forsøger naturligvis at få patienten klar så hurtigt som muligt.

Der udføres kun henvisningsbehandling. Andre behandlinger f.eks. tandrensning, vaccination m.v. skal udføres hos egen dyrlæge med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Når behandlingen af henviste patienter er færdiggjort, gives der skriftligt besked til den henvisende dyrlæge, således at han/hun er grundigt informeret.

Betaling

Man er meget velkommen til at bede om et regningsoverslag inden undersøgelser eller behandlinger påbegyndes. Der vil da blive udfærdiget et skriftligt regningsoverslag.

Med mindre andet er aftalt, med den ansvarlige dyrlæge på forhånd, gælder det at:

Der afregnes kontant, med kreditkort eller mobilepay umiddelbart efter endt konsultation eller i forbindelse med afhentning af indlagte patienter. Jf. dansk lovgivning modtages kun kontant under 20.000kr.