AniCura indgår samarbejde med OPSYLOG

Danske OPSYLOG sætter i samarbejde med AniCura agendaen for digitalisering, indenfor den veterinære verden.

OPSYLOG indleder et strategisk samarbejde med AniCura omkring fremtidens måde at udveksle henvisninger på i en cloudbaseret model, som alle veterinære kan benytte uafhængig af geografi, journalsystemer og størrelse af klinik.

 Der er tale om et koncept, som er udviklet til dyrlæger i samarbejde med dyrlæger. Det er særligt en af ortopædkirurgerne med speciale i digital diagnostik på AniCura Københavns Dyrehospital Fagdyrlæge Lars Granly, som er en af hovedkræfterne bag udviklingen.

Om den cloudbaserede henvisningsportal med navnet CMACS 365

Case Management And Communication System (CMACS 365) er en softwareløsning udviklet for at forbedre arbejdsgangen, når en dyrlæge henviser en klient til et hospital eller henvisningspartner. Selve henvisningen som traditionelt set, foretages ved et telefonopkald til henvisningspartneren bliver nu 100% digital. Al kommunikation partnerne i mellem er hele tiden samlet ét sted. Det er målet er at give ALLE dyrlæger og veterinærsygeplejersker på markedet mulighed for at være med, da selve henvisningsportalen er gratis at benytte og giver en markant forbedret arbejdsgang for alle parter. Ligeledes vil portalen sikre, at der ikke vil opstå forvirringer eller misforståelser omkring henvisningen til gavn ikke mindst for dyreejerne i sidste ende.