Toggle menu

AniCura Københavns Dyrehospital


Henvisningshospital

Københavns Dyrehospital modtager henvisninger fra kollegaer i hele landet i en række fagområder som vist nedenfor. Inden for disse områder, har vi opbygget kompetencer, både uddannelses- og udstyrsmæssigt.

Under vores personaleoversigt kan du læse om den enkelte dyrlæges kompetencer.

Faglige sparring

Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du søger råd og vejledning til at komme videre med en patient.

Hvis du er henvisende dyrlæge kan du ringe på tlf. 3617 5711 og få et direkte nummer til vores henvisningskoordinator eller send en mail på: koebenhavn.henvisning@anicura.dk

Sådan henviser du

Ønsker du at henvise en patient til os bedes du bruge vores  henvisningsportal.

Opret dig som bruger - eller log ind her: 

anicurakbh.cmacs365.com

Når du opretter dig, vil du modtage en e-mail med login-oplysninger.

Af sikkerhedsårsager undersøger vi  hvem der oprettes som brugere, så der kan godt gå en dag inden vi har oprettet dig.

Du er også velkommen til at kontakte os på mail koebenhavn.henvisning@anicura.dk.

Du kan læse mere om henvisningsportalen her.

Vores henvisningspolitik

Vi udfører kun det arbejde der specifikt er bedt om og hvis andet kommer på tale bliver det efter aftale med den henvisende dyrlæge.

Klienten bliver informeret om, at al opfølgning og evt. efterbehandling sker gennem egen dyrlæge, med mindre andet er aftalt med egen dyrlæge.

Henviste klienter og patienter markeres i vores journalsystem med angivelse af egen dyrlæge, således at vi altid kan se at der er tilknytning til en anden dyrlæge. Herved kan klienten umiddelbart gøres opmærksom på, at der skal tages kontakt til egen dyrlæge.

Vi har 24 timers skadestuevagt for akut opstået sygdom, traumer eller skader. Klienter bliver altid informeret om skadens omfang og mulige behandlinger. Hvis det er noget der kan vente med behandling til næste dag, bliver klienten altid informeret om dette og med oplysning om at det kan foregå hos egen dyrlæge. Hvis en sådan behandling sker i skadestuen, er det således altid efter klientens eget ønske.

Kontakt os!