Henvisning til ultralydsscanning

Vi modtager henvisning af patienter til ultralydsscanning – både som enkeltstående undersøgelser og som delelement i udredningen af henviste medicinske patienter. Undersøgelserne foretages i tæt samråd med henvisende dyrlæge med fokus på den aktuelle problemstilling, der er henvist for.

Vi har særlig stor erfaring med abdominal ultralydsscanning.

Patientens ejer vil som regel kunne være med under scanningen, ligesom henvisende dyrlæge også selv er velkommen til at komme med patienten og deltage i undersøgelsen.

Efterfølgende vil henvisende dyrlæge modtage en epikrise.

Eksempler på henvisning til ultralydsscanning:
Ultralydsscanninger udføres af fagdyrlæge Søren Haubro, ESVPS GPCert. SAM. og dyrlæge Niels Henrik Lund, European Master of Small Animal Veterinary Medicine (EMSAVM).