Henvisning til specialkirurgi

Vi modtager henvisning af patienter inden for et bredt kirurgisk område, bl.a.:


Henviste kirurgiske patienter hjemsendes med skriftligt materiale og vejledning til ejer i det efterfølgende forløb, ligesom henvisende dyrlæge modtager en udførlig epikrise om den udførte behandling.

For henvisning af specialkirurgi kontakt da fagdyrlæge Kenneth Sandholdt - GPCert(SAS): General Practitioner Certificate in Small Animal Surgery.