Henvisning til reproduktion

Vi modtager henvisning af patienter inden for alle aspekter af området reproduktion. Henviste patienter udredes i tæt samarbejde med henvisende dyrlæge, der efterfølgende modtager en epikrise over udredningsforløbet.

Eksempler på henvisningsområder:


For henvisning af patienter på reproduktionsområdet kontaktes fagdyrlæge Jacob Kjær Larsen