Henvisning til odontologi

Indenfor odontologi modtager vi henvisningspatienter på en række områder udover almindelig profylaktisk tandbehandling.


Henviste tandpatienter udredes og behandles i tæt samarbejde med henvisende dyrlæge. Patienterne hjemsendes med skriftligt materiale og vejledning til ejer i det efterfølgende forløb, ligesom henvisende dyrlæge modtager en udførlig epikrise og fremtidig plan for patienten.

Henviste tandpatienter behandles af dyrlæge Torben Lindbjerg, der har gennemført ESAVS 4-årige uddannelse i odontologi samt kurser i orthodonti og prosthodonti og dyrlæge Line Diemer, der har gennemført ESAVS 3-årige uddannelse i odontologi. Begge er medlemmer af EVDS (European Veterinary Dental Society).