Henvisning til neurologisk udredning

Neurologiske patienter kan ofte være vanskelige at håndtere. Først og fremmest skal man erkende, at der reelt er tale om en neurologisk lidelse, hvorefter dens årsag skal lokaliseres. Først da kan en egentlig diagnose og prognose stilles, samt en evt. behandling indledes.

Neurologiske symptomer kan typisk være:


Neurologiske lidelser kan være perifere eller centrale. De centrale neurologiske lidelser giver primært (men ikke altid) kun symptomer i hovedregionen (muskulatur, sanser, adfærd). De perifere nervelidelser kan typisk være haltheder stammende fra rygmarv og perifere nerver. Men også gentagne urinvejsproblemer eller problemer med defækering kan skyldes neurologiske lidelser.

Ved udredning af den neurologiske patient, er det meget vigtigt, at systematikken holdes, således at alle de aktuelle nerver gennemgås (her specielt de craniale hjernenerver).

Hos FAMILIEDYRLÆGERNE tilbyder vi udredning af den neurologiske patient. Dette sker typisk ved en fuld neurologisk undersøgelse, ofte kombineret med røntgenundersøgelse.

Hvornår henviser du?
Neurologiske udredninger foretages af fagdyrlæge Klaus Christiansen, der gennem efteruddannelse, deltagelse i kongresser og et stort patientflow, har opnået stor viden og erfaring inden for neurologi. Henvisende dyrlæge modtager efterfølgende en udførlig epikrise om den udførte undersøgelses resultater samt anbefalet plan og håndtering af patienten.