AniCura Aarhus Dyrehospital

En lang tradition for henvisning

Henvisningshospital

På AniCura Aarhus Dyrehospital har vi de sidste 20-25 år haft tradition for at behandle patienter henvist fra andre dyrlæger, primært fra Jylland og Fyn. Vi modtager henvisninger inden for især ortopædi, øjensygdomme, kirurgi, kikkertundersøgelser, cancer, neurologi og dermatologi, men også medicinske problempatienter henvises til os fra kolleger.

Inden for det sidste år har vi desuden udvidet vores kompetencer med 2 tilknyttede dyrlæger. Dyrlæge Alfred Mølgaard tager imod patienter henvist for tandrelaterede problemer om onsdagen. Dyrlæge Gustaf Valentiner-Branth tager imod patienter til udredning for hjertesygdomme efter nærmere aftale. De øgede krav til specialiseret viden og udstyr samt erfaringer med diagnostik og behandling har betydet at interessen for en god samarbejdspartner vedr. særlige patienter er øget. Samtidigt har en voksende mængde patienter og nye behandlingsmuligheder betydet at vi i dag har en bred vifte af tilbud til praktiserende kolleger.

Under vores personaleoversigt kan du læse om den enkelte dyrlæges kompetencer.

Henvisningspolitik

AniCura Aarhus Dyrehospitals kodeks for henviste patienter:

Hvornår skal jeg henvise en øjenpatient

Hvornår skal jeg henvise andre patienter?