Toggle menu

AniCura Aarhus Dyrehospital


En lang tradition for henvisning

Henvisningshospital

På AniCura Aarhus Dyrehospital har vi de sidste 20-25 år haft tradition for at behandle patienter henvist fra andre dyrlæger, primært fra Jylland og Fyn. Vi modtager henvisninger inden for især ortopædi, øjensygdomme, kirurgi, kikkertundersøgelser, cancer, neurologi og dermatologi, men også medicinske problempatienter henvises til os fra kolleger.

Inden for det sidste år har vi desuden udvidet vores kompetencer med 2 tilknyttede dyrlæger. Dyrlæge Alfred Mølgaard tager imod patienter henvist for tandrelaterede problemer om onsdagen. Dyrlæge Gustaf Valentiner-Branth tager imod patienter til udredning for hjertesygdomme efter nærmere aftale. De øgede krav til specialiseret viden og udstyr samt erfaringer med diagnostik og behandling har betydet at interessen for en god samarbejdspartner vedr. særlige patienter er øget. Samtidigt har en voksende mængde patienter og nye behandlingsmuligheder betydet at vi i dag har en bred vifte af tilbud til praktiserende kolleger.

Under vores personaleoversigt kan du læse om den enkelte dyrlæges kompetencer.

Henvisningspolitik

AniCura Aarhus Dyrehospitals kodeks for henviste patienter:

 • Vi forsøger at give henviste klienter den bedst mulige service og behandling
 • Henvisende kollega er vor sparringspartner og udviser kompetence ved en henvisning.
 • Klienten skal informeres grundigt mundtligt og så vidt muligt skriftligt om diagnose, udført behandling, terapi og prognose.
 • Grundig information af den henvisende kollega søges sikret ved:
 • Henvisende dyrlæge orienteres skriftligt hurtigst muligt efter behandling.     
 • Supplerende epikriser anvendes efter behov
 • Henvisende kolleger er altid velkomne til at kontakte os telefonisk og diskutere en patient også selvom dette ikke resulterer i en henvisning.
 • Efter en henvisning bliver klienten nægtet adgang til at bruge AniCura Aarhus Dyrehospital fremover med mindre det er kontrol eller en ny henvisning

 Hvornår skal jeg henvise en øjenpatient 

 • Behov for særlig erfaring og ”know how”.
 • Second opinion.
 • Behov for særligt udstyr og instrumentarium.
 • Forsikringssager/øjensygdomme.
 • Refraktære cases.
 • Vedvarende smerte eller ubehag fra øjne.
 • Undersøgelse for en formodet arvelig øjensygdom.
 • Alvorlige akutte traumatiske øjenskader.
 • Ikke helende eller dybtgående/perforerende ulcera.
 • Nedsat syn eller blindhed.
 • Kataract/operation.
 • Mistanke om glaukom/uveitis - måling af intraokulært tryk.
 • Tilfælde der kræver intraokulær kirurgi.

Hvornår skal jeg henvise andre patienter?

 • Rygkirurgi – diskusprolaps.
 • Knoglekirurgi – AO – ekstern fiksation m.v.
 • TPLO eller TTA – korsbåndsoperation.
 • Ledoperationer – ledmus - meniscus skader – ledbånd.
 • Arthroskopi – kikkertundersøgelse og –behandling af ledsygdomme
 • Diagnostik ved CT-scanning.
 • Bløddelskirurgi – f.eks. øre–, næse-, halskirurgi. Indgreb i thorax, kompliceret herniotomi m.v.
 • Gastroskopi/enteroskopi – akutte eller kroniske patienter.
 • Proctoskopi/coloskopi
 • Endoskopi af næse og luftveje.
 • Urocystoskopi af visse hunde.
 • Komplicerede medicinske patienter.
 • Second opinions

Kontakt os

Kontakt os!