Aflivning og kremering af hunde og katte

Det kan være svært at tage beslutningen om aflivning, når tiden er inde. Tøv ikke med at kontakte dyrlægen, hvis du vil have en rådgivning eller vurdering af dit kæledyrs tilstand og prognose.

Frederiksværk

Hermannsgade 16 3300 Frederiksværk
Rutevejledning +45 4777 0077

At hjælpe et dyr med at sove ind er én af dyrlægens vigtigste opgaver. Vi tager hensyn til dine ønsker og dyrets behov, for at den sidste tid skal være så stressfri og rolig som muligt.

Forberedende besøg

Inden du tager beslutningen om aflivning, kan du altid bestille et forberedende besøg. Her kan du få rådgivning og en grundig undersøgelse af hunden eller katten. Sædvanligvis bookes en dyrlægetid for aflivning, men nogle gange kan et sygdomsforløb gå så hurtigt, at en akuttid er et alternativ.

Kremering eller begravelse

Du kan på forhånd bestemme, om du vil have en almindelig kremering eller en enkelt kremering af dit kæledyr. Du kan også få den døde krop med hjem og begrave dyret. Kremeringen sker i et kæledyrskrematorium, og ved almindelig kremering tages der hånd om flere dyr på én gang. Ved enkelt-kremering følger en journal det enkelte dyr, som håndteres individuelt under hele processen. Asken leveres i en urne, som du kan hente hos dyrlægen inden for få uger. Der findes urner der kan begraves, bruges til at sprede asken ud, eller man kan få urner til at gemme som synligt minde.

Hvis du vil begrave dit dyr uden foregående kremering, skal du kontrollere med kommunen, om det er tilladt at begrave kat eller hund på grunden. Du kan altid finde opdateret information på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Der findes også et antal dyrekirkegårde, som tager imod kremerede husdyr. Ved begravelse derhjemme, kan specielle mindesten bestilles.

Betaling og aftale om kremering foretager vi ved starten af besøget. Så skal du ikke behøver tænke på dette efterfølgende.

Hvem kan være til stede?

De fleste vælger at være med under aflivningen, men det er forståeligt, hvis dette er for svært.

Hvis du ikke vil være tilstede under selve aflivningen, kan du også få katten eller hunden at se efter aflivningen.

Børn kan også være med ved aflivningen, hvis der er nogen med til at hjælpe dem med deres sorg. Børn reagerer normalt rationelt og kan ofte klare situationen bedre end voksne. Derimod kan være svært for dem at se deres forældre lide. At vise og dele sin sorg kan være en mulighed for at komme tættere på hinanden, og en god måde at behandle sorgen på. Børn har som regel brug for at tale om det, der er sket, på en saglig måde for at kunne bearbejde sorgen. Men det vigtigste er, at barnet er forberedt på det, der skal ske.

Aflivning hunde

Hunden gives først en beroligende sprøjte. Det tager ca. 15 minutter, før den virker. I denne tid kan ejeren og familien sidde sammen med deres hund i ro og mag. En del vælger at give hunden noget godt at spise. Når hunden er rigtig træt sættes en kanyle i blodkaret og den får en overdosis af et narkosemiddel, så hunden trygt sover ind. I andre tilfælde kan der gives en overdosis af bedøvelse direkte i blodet uden forudgående bedøvelse. Dyrlægen kontrollerer derefter at hjertet og åndedrættet er stoppet. Hele processen er smertefri for hunden, men muskelryk og refleksmæssige åndedrag kan forekomme. Det er helt naturligt og beror ikke på, at hunden føler ubehag.

Aflivning katte og andre dyr

Katte og andre dyr får først et beroligende middel. Herefter får dyret selve aflivningsmidlet, som er et narkosemiddel. En del dyr sover direkte ind, mens det kan tage 15-30 minutter for andre - for kaniner kan det endda tage endnu længere tid. Dyrlægen kontrollerer derefter, at hjerte og åndedræt er stoppet. Hele processen er smertefri for dyret, men muskelryk og refleksmæssige åndedrag kan forekomme. Det er helt naturligt og beror ikke på, at dyret føler ubehag.

Det er selvfølgelig i orden at blive hos dyret lidt tid efter aflivningen.

Hvad sker der efter aflivningen?

Direkte efter aflivningen opbevares kæledyret på køl eller i fryserum, præcis lige som det sker med mennesker.

Frederiksværk

Hermannsgade 16 3300 Frederiksværk
Rutevejledning +45 4777 0077