Den nye lovændring betyder at katte fremover langt hurtigere vil kunne komme ud til nye, trygge hjem fremfor at sidde længe på landets internater. Det betyder også at kattejere bør mærke deres katte, enten ved chipmærkning eller øretatovering, for at være sikre på at deres katte finder hjem, hvis de løber væk.

Hidtil har dyreværnsorganisationer været omfattet af en afhentningsfrist på 72 timer fra en kat bliver fremlyst, til at den må klargøres til videreformidling. Denne regel er nu blevet afskaffet. Det medfører, at optagne, men umærkede katte, fremover ikke skal fremlyses. 

Ændringen afskaffer altså fremlysningspligten for umærkede katte, således at ejerskabet til kattene automatisk overgår til optageren. Reglen om, at ejeren af en mærket og registreret kat skal underrettes inden 24 timer samt at ejeren har en frist på 24 timer fra underretningstidspunktet til at afhente sin kat, vil fortsat være gældende.

Det betyder helt konkret:

  • En kat der ikke er ID mærket kan optages af enhver. Det indbefatter at katten ikke er øretatoveret, chipmærket eller bærer halsbånd.
  • Katte der ikke er ID mærkede, skal ikke fremlyses (tidligere var der fremlysningspligt i 72 timer). Dvs. at fremlysningspligten bortfalder.
  • I tilfælde hvor katte er ID mærkede og optages, skal man kontakte ejeren. Katten skal hentes indenfor 24 timer ellers overgår katten som optagers ejendom.


Hos AniCura lægger vi særligt vægt på vigtigheden af neutralisering og ID-mærkning og vi opfordrer altid kattejere til at både neutralisere og ID-mærke katten tidligt i livet, medmindre katten skal anvendes i avl. Nu skal man som katteejer være endnu mere opmærksom på, at få ID-mærket sin kat for at gøre krav på sit ejerskab. Herved opnås mange fordele, som sikrer kattenes ve og vel. 

 

Kattevelfærd

Når man holder kat som kæledyr, er man således forpligtet til at varetage kattens fysiske og psykiske behov. Man skal helt konkret sørge for, at katten har et hjem og får den rigtige kost. Man skal sørge for, at dens sundhedsmæssige behov dækkes ved fx. at tage den til dyrlæge når man observerer, at den er blevet syg og skal behandles for at blive rask.

Omsorgfuld behandling og adfærdsmæssig hensyntagen indbefatter at man, ud fra kattens synspunkt, tager stilling til hvad der gør at katten trives på det psykiske plan. Har man fx en lejlighedskat må katten stimuleres intellektuelt med noget at underholde sig med, så den ikke keder sig og mistrives. 

Lovgivning om udekatte

Når du har en kat, der er så priviligeret at have muligheden for at løbe ude, er der en lang række regler du skal være opmærksom på. Katte uden for egen grund er nemlig omfattet af den danske mark- og vejfredslov, hvor der er et generelt krav om, at husdyr skal holdes på egen grund. Det kan være noget af en udfordring at overbevise sin udekat om at blive indenfor havens fire hække, og derfor er det en god idé at vide hvad loven rent faktisk siger om kattens færdsel på andres grunde.

Loven siger blandt andet, at dustår til ansvar hvis din kat ødelægger noget på en andens grund. Og at hvis din kat skader en andens kat kan du risikere at blive holdt ansvarlig?

Du kan læse mere om love og regler for udekatte hos kattens værn:  LOVE OG REGLER OM UDEKATTE

Kontakt en dyrlæge

Luk

Opdater siden

Der er opstået en fejl. Denne side svarer ikke længere, prøv venligst at opdatere siden.