katteadfærd

Mental stimulering af katte

Katte som keder sig og er understimulerede laver oftere unoder og får destruktiv adfærd. Derfor må man som ejer gøre sig klart at, man kan forebygge mistrivslen ved at stimulere dem. Adfærdsproblemer som urenlighed, strinteri og legeaggresivitet skyldes ofte understimulering. Det samme er tilfældet med de katte som hyper-soignerer sig.

Udekatte stimuleres automatisk mentalt

Katte som færdes frit i naturen, skal dagligt tage stilling til mange forskellige forhold, som vil stimulere dem. For det første ser omgivelserne aldrig ens ud på grund af årstiderne. De føles heller ikke ens, idet der over et år er store temperatur udsving, forskel i lysintensitet og nedbør som varierer fra efterårsstorm, støvregn og sne. Og sidst men ikke mindst skal udendørs katte blandt andet forholde sig til følgende forskellige faktorer:

På den måde, oplever katte med adgang til det fri, hele tiden noget nyt, uden at man som ejer behøver at være opmærksom på den mentale stimulering. Den fysiske aktivitet frigiver neurotransmitter stoffer som endorfin og serotonin, som medvirker til kattens velbefindende. Det betyder ofte at kattene er trætte, kælne og afslappede når de kommer ind, uden hang til ødelæggelser eller irriterende opsøgende adfærd.

Hvorfor holdes katte inden døre?

Der kan være mange årsager til, at katte holdes inden døre.
Nogle ejere vælger at holde deres katte inde, da det er påvist at indekatte lever længere end udekatte. Dette skyldes blandt andet at indekatte undgår slagsmål, smitsomme dødelige infektioner som FIV og FeLV og påkørsler af biler. Ejerne kan også være flyttet fra omgivelser, hvor det var let at have katte udendørs til lejlig-
hed, hvor det ikke længere er muligt.

Hvordan stimuleres indekatte? 

Indekatte skal stimuleres, så de bevæger sig.