Lammelse hos kat

I tilfælde af total lammelse kan katten slet ikke bevæge kroppen. Ved delvis lammelse er katten forhindret i at bevæge dele af kroppen.

Lammelse kan være forbundet med smerte, men er det ikke nødvendigvis. Årsager til tilstanden kan variere:

Symptomer

Ved total lammelse kan katten ikke bevæge sig og vil ligge på siden fladt ned. Ved delvis lammelse kan katten bevæge sig, men vil slæbe et eller flere ben efter sig.

Diagnose

Dyrlægen kan få meget information gennem dyrets sygdomshistorie (anamnese). For eksempel er det vigtigt at vide, hvornår symptomerne opstod, om lammelsen opstod langsomt eller pludseligt, hvordan kattens tilstand har været generelt og om katten har været udsat for traumer, såsom en trafikulykke eller et fald.

Ved undersøgelsen vil dyrlægen hvis muligt se katten i bevægelse og vurdere dens adfærd. Udover en generel klinisk undersøgelse foretages en udvidet undersøgelse af bevægeapparatet, det vil sige muskler, led, skelet og nervesystemet. Dyrlægen vil vurdere, om katten har nogen følelse i den lammede kropsdel, undersøge om reflekserne er normale og forsøge at fastslå hvor i kroppen skaden sidder. En lammet bagdel kan f.eks. skyldes en skade i ryggen.

Normalt foretager dyrlægen ligeledes en røntgenundersøgelse og sommetider også andre billeddiagnostiske undersøgelser i form af MR eller CT. Afhængigt af resultatet fra den kliniske undersøgelse kan det blive aktuelt med en blodprøve og eventuelt en analyse af rygmarvsvæsken.

Behandling

Afhængigt af den underliggende årsag til lammelsen kan behandlingen være kirurgisk, konservativ eller medicinsk.

Det er dog ikke altid lammelsen kan helbredes og i nogle anbefales det, at katten aflives. Omfattende lammelser er en pinefuld tilstand for katten, uanset om den har smerte eller ej, eftersom den ikke kan udføre sin naturlige adfærd og kan få problemer med at urinere og komme af med afføring, hvilket kan lede til følgeproblemer. 

Prognose

Lammelse er altid en alvorlig tilstand og prognosen er afhængig af årsagen til lammelsen. En akut lammelse i et ben, som er forårsaget af en fraktur, har sandsynligvis en god prognose, hvis katten får den rette behandling.