Katteinfluenza

Katteinfluenza, eller øvre luftvejsinfektion, er en relativt almindelig forekommende sygdom hos kat. Katte, der lever med mange andre katte, er mest udsatte for at få sygdommen, da infektionen let spredes mellem kattene. Ikke-vaccinerede katte, unge katte og ældre katte med nedsat immunforsvar påvirkes også lettere.

Årsager

I de fleste tilfælde forårsages sygdommen af en virusinfektion, oftest enten Herpes- eller Calici-virus. Andre organismer, der kan give katteinfluenza, er Chlamydia eller Bordetella.

Symptomer

Symptomerne kan være milde og forbigående, men de kan også være meget alvorlige. Kliniske symptomer er blandt andet nysen, næseflåd, rindende øjne, nedsat appetit, feber og påvirket almenbefindende. Der kan også forekomme mundsår, hoste, savlen og hornhindesår. Der kan ses kroniske skader i næsehulen, og symptomerne kan forsvinde for derefter at komme igen.

Diagnostik

Diagnosen stilles ud fra de kliniske symptomer og ved hjælp af prøver, der kan påvise smitstoffet. Nogle gange har katten ikke de klassiske symptomer på katteinfluenza. Det kan derfor være vigtigt at udelukke andre årsager til sygdommen, så som fremmedlegeme i næsehulen (for eksempel et græsstrå), kræft, svamp eller polypper. For yderligere udredning er det nødvendigt at katten bedøves. Næsehulen kan undersøges med et endoskop, der kan laves billeddiagnostik i form af almindelig røntgenfotografering eller CT-skanning, eller der kan tages en vævsprøve.

Behandling

Behandlingen består først og fremmest i at give symptomatisk og støttende behandling, det vil sige almindelig omsorg og pleje, for eksempel ved at holde området omkring øjnene og næsen rent, eller tilbyde noget godt foder, der eventuelt kan opvarmes med henblik på at øge aromaen. Dyreejeren kan lade dyret indånde lidt damp for at blødgøre sekretet og lette nysen. Der gives kun antibiotika ved mistanke om en sekundær bakteriel infektion, da antibiotika ikke hjælper mod virus. Ved alvorligere tilfælde af luftvejsinfektion kan det være nødvendigt at katten indlægges, så der kan gives dropbehandling. Nogle gange er der behov for sondefodring.

Smittebærere

Mange katte, der har haft en infektion, bliver bærere af virus, og kan sprede virus til andre katte via kropsvæske, blandt andet i form af savl, tårer og nysen. Det er først og fremmest katte med herpes, der kan smitte i lang tid, og risikoen for udskillelse af virus er større i forbindelse med stress.

Forebyggelse

Risikoen for at en kat får en alvorlig øvre luftvejsinfektion mindskes med regelmæssig vaccination, hvilket især gælder for katte i større katte-husholdninger. Det er dog vigtigt at bemærke, at vaccination ikke kan forebygge infektion helt, men den kan ofte gøre symptomerne mildere.

Det er vigtigt, at katte ikke bor sammen i for store grupper, og det er meget vigtigt at være opmærksom på, at der er en god hygiejne, og mindske risikoen for stress. Nye katte bør være i karantæne i et stykke tid, inden de møder de andre katte. Katten bør vaccineres mod katteinfluenza i god tid forud for et pensions-ophold.

Hvornår bør dyrlægen opsøges?

Dyrlægen bør opsøges, hvis katten har symptomer på influenza, der ikke går hurtigt over, har høj feber eller har påvirket almenbefindende.